ÚP ÚL - dodávka a montáž kuchyňských linek

Základní informace


Název zadávacího postupu

ÚP ÚL - dodávka a montáž kuchyňských linek

Systémové číslo NEN

N006/21/V00024195

Aktuální stav ZP

Ukončení plnění

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P21V00024195

Režim VZ

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího postupu

Otevřená výzva

Specifikace zadávacího řízení

Zakázka zadaná na základě výjimky

Druh

Veřejná zakázka na služby

Předpokládaná hodnota (bez DPH)

132 235,00

Měna

koruna česká

Datum uveřejnění ZP na profil

15. 09. 2021 11:45

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

19. 10. 2021 10:00

Kontaktní osoba zadavatele


Jméno

Zlata

Příjmení

Medáčková

E-mail

Zlata.Medackova@uzsvm.cz

Telefon 1

+420 416921412

Předmět


Popis předmětu

Předmětem plnění zakázky je komplexní výměna šesti atypických kuchyňských linek. Kuchyňky se nacházejí ve 2., 3. a 7. (místnosti č. 293.A, 298.A, 394.A, 398.A, 749.A a 754.A) nadzemním podlaží sídla ÚP Ústí nad Labem a jsou součástí sociálního zázemí pro zaměstnance Úřadu. Původní vybavení je již značně mechanicky poškozené, soudržnost dřevotřískového materiálu je vlivem dlouhodobého působení vlhkosti velmi špatná a je nutné uvedenému stavu přizpůsobit způsob jeho likvidace. Při výměně samotných skříněk kuchyňských linek dojde také k výměně pracovních desek o tloušťce materiálu 28 mm včetně nerezového dřezu s odkapávačem „provedení mat“, těsnících lišt, vodovodních baterií s roztečí 100 mm, odpadních sifonů atp. V případě kuchyňské linky 749.A je navíc nutné počítat s „přípravou“ pro instalaci myčky šíře 60 cm. Zadavatel požaduje instalaci kuchyňských linek obdobného typu, jaké již byly realizovány v minulosti. Typové kuchyňky jsou vyobrazeny v přílohách „foto 1-2“. Veškeré práce budou prováděny dle platných předpisů, nařízení a ČSN za současného respektování předpisů pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního a pracovního prostředí. Práce mohou být prováděny v pracovní dny případně po dohodě lze využít možnosti provádění prací ve večerních hodinách a ve dnech pracovního volna. 2. Místo plnění: Budova Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Ústí nad Labem, Mírové náměstí 3129/36, Ústí nad Labem. 3. Doba plnění: Práce bez vad a nedodělků budou předány nejpozději ke dni 30. 11. 2021.

Kód z číselníku NIPEZ

39141000-2

Název z číselníku NIPEZ

Kuchyňský nábytek a zařízení

Hlavní místo plnění

Ústecký kraj

Kód z číselníku CPV

39141000-2

Název z číselníku CPV

Kuchyňský nábytek a zařízení

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailKuchyňský nábytek a zařízení39141000-2Kuchyňský nábytek a zařízení

Místo plnění


CZ042Ústecký kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail09. 12. 2021 07:34Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění
Detail09. 12. 2021 07:32Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail27. 10. 2021 15:43Uveřejnění účastníků
Detail27. 10. 2021 15:43Uveřejnění výsledku
Detail25. 10. 2021 12:36Uveřejnění oznámení o výběru dodavatele
Detail19. 09. 2021 09:43Uveřejnění zadávacích podmínek
Detail15. 09. 2021 11:45Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.