NKP SZ Kynžvart - zajištění provozní bezpečnosti zeleně 2021

Základní informace


Název zadávacího postupu

NKP SZ Kynžvart - zajištění provozní bezpečnosti zeleně 2021

Systémové číslo NEN

N006/21/V00027590

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P21V00027590

Režim VZ

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího postupu

Otevřená výzva

Specifikace zadávacího řízení

Zakázka zadaná na základě výjimky

Druh

Veřejná zakázka na služby

Předpokládaná hodnota (bez DPH)

490 000,00

Měna

koruna česká

Datum uveřejnění ZP na profil

17. 10. 2021 17:26

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

25. 10. 2021 12:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Ing.

Jméno

Ondřej

Příjmení

Cink

E-mail

cink.ondrej@npu.cz

Telefon 1

+420 354691269

Předmět


Popis předmětu

Předmětem díla je zajištění dodávky údržbových prací v zámeckém parku Kynžvart spočívající: ARBORISTICKÉ OŠETŘENÍ DŘEVIN - v revizi stavu 135 kusů stromů ošetřených v roce 2020 (příloha č. 1) a vytipování stromů určených k novému zásahu. U stromů z tohoto souboru se předpokládá menší míra ořezu – průběžná péče. Vybrané stromy navržené k opakovanému zásahu (bezpečnostnímu ořezu) schválí předem objednatel. Předběžný odhad ošetřovaných stromů s menším zásahem: 65 kusů. - v provedení bezpečnostních řezů (odstranění suchých větví) objednatelem vybraných stromů o ploše koruny do 600 m2 lezeckou technikou – předpokládaný rozsah: 35 kusů stromů mimo výše uvedený soubor. Při předání stavby bude provedena podrobná prohlídka místa plnění a konkrétní ošetřované stromy budou označeny v terénu. Po vzájemné dohodě může být zvolen k ošetření jiný strom v místě plnění – dle posouzení a vyhodnocení aktuálních bezpečnostních rizik. KÁCENÍ DŘEVIN: - v odkácení 4 kusů vzrostlých stromů – příloze č. 3 vyznačeny číslem 1, 2, 7 a 8: 1) Fagus sylvatica obvod kmene 420 cm – torzo – v plánku pod č. 2) Fagus sylvatica obvod kmene 270 cm – silně prosychá, plodnice dřevokazných hub na kořenech (vějířovec) – v plánku pod č. 2 3) Acer platanoides odvod kmene 390 cm – dutina na patě kmene s výskytem agresivních dřevokazných hub v plánku pod č. 7 4) 8 Picea pungens odvod kmene 170 cm – zcela suchý – v plánku pod č. 8 Větve a dřevní hmota z kácených či ošetřovaných dřevin budou uklizeny - shromážděny odděleně na hromady pod stromem (na místě přístupném pro mechanizaci) – odvoz zajistí objednatel. Dřevní hmota bude špalkována do velikosti max 50 cm. - nejedná se o provádění zdravotních či redukčních řezů, instalaci bezpečnostních vazeb. Většina prací bude prováděna lezeckou technikou.

Kód z číselníku NIPEZ

77341000-2

Název z číselníku NIPEZ

Prořezávání stromů

Hlavní místo plnění

Karlovarský kraj

Kód z číselníku CPV

77341000-2

Název z číselníku CPV

Prořezávání stromů

Textové pole pro popis místa plnění

areál SZ Kynžvart, zámecký park

Položky předmětu


Zobrazit detail
DetailProřezávání stromů77341000-2Prořezávání stromů

Místo plnění


CZ041Karlovarský kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail24. 11. 2022 15:44Uveřejnění účastníků
Detail24. 11. 2022 15:44Uveřejnění výsledku
Detail26. 10. 2021 08:10Uveřejnění oznámení o výběru dodavatele
Detail17. 10. 2021 17:26Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.