Bezpečnostní infrastruktura MŠMT – NGFW

Základní informace


Název zadávacího postupu

Bezpečnostní infrastruktura MŠMT – NGFW

Systémové číslo NEN

N006/21/V00027894

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ne

Evidenční číslo zakázky ve VVZ

Z2021-038367

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P21V00027894

Režim VZ

Nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Otevřené řízení

Specifikace zadávacího řízení

Otevřené řízení

Druh

Veřejná zakázka na dodávky

Předpokládaná hodnota (bez DPH)

11 440 000,00

Měna

koruna česká

Datum uveřejnění ZP na profil

21. 10. 2021 08:48

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

02. 12. 2021 13:00

Kontaktní osoba zadavatele


Jméno

Aleš

Příjmení

Zoufalý

E-mail

ales.zoufaly@msmt.cz

Telefon 1

+420 234811559

Předmět


Popis předmětu

Předmětem plnění veřejné zakázky je: a) Plnění A – dodávka 2ks New Generation FireWall (1 HA cluster), jejich konfigurace a implementace do infrastruktury zadavatele, b) Plnění B – dodávka 2ks Email Gateway (1 HA cluster), jejich konfigurace a implementace do infrastruktury zadavatele, c) Plnění C – práce související s nastavením a konfigurací dodaných zařízení. V podrobnostech je předmět plnění veřejné zakázky popsán v příloze č. 1 návrhu smlouvy, která tvoří přílohu č. 2 ZD.

Kód z číselníku NIPEZ

32400000-7

Název z číselníku NIPEZ

Sítě

Hlavní místo plnění

Hlavní město Praha

Kód z číselníku CPV

32400000-7

Název z číselníku CPV

Sítě

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailHelp desk a podpůrné služby72253200-5Systémová podpora
DetailSlužby pro počítačové sítě72700000-7Počítačové sítě
DetailSítě32400000-7Sítě

Místo plnění


CZ010Hlavní město Praha

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail17. 03. 2023 14:38Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění
Detail28. 03. 2022 14:41Uveřejnění účastníků
Detail28. 03. 2022 14:41Uveřejnění výsledku
Detail01. 12. 2021 10:20Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail25. 11. 2021 12:45Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail16. 11. 2021 09:40Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail12. 11. 2021 08:08Uveřejnění zadávacích podmínek
Detail12. 11. 2021 08:07Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail12. 11. 2021 08:03Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail08. 11. 2021 10:33Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


18. 10. 2021 00:0021. 10. 2021 00:00F2021-038367Oznámení o zahájení zadávacího řízení