Nákup retransferové tiskárny

Základní informace


Název zadávacího postupu

Nákup retransferové tiskárny

Systémové číslo NEN

N006/21/V00027897

Aktuální stav ZP

Zrušen

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P21V00027897

Režim VZ

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího postupu

Otevřená výzva

Specifikace zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Druh

Veřejná zakázka na dodávky

Datum zrušení ZP

25. 05. 2022 13:53

Datum uveřejnění ZP na profil

11. 04. 2022 07:29

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

26. 04. 2022 10:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Mgr.

Jméno

Jana

Příjmení

Velická

E-mail

Jana.Velicka@uzsvm.cz

Telefon 1

+420 225776184

Předmět


Popis předmětu

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a instalace zařízení na tisk osobních průkazů zaměstnanců zadavatele., dle technické specifikace uvedené v Příloze č. 1_Smlouvy_Specifikace předmětu plnění v množství 1 ks. Instalací se rozumí příprava zařízení do provozuschopného stavu včetně nastavení softwaru pro jeho obsluhu.

Kód z číselníku NIPEZ

30172000-5

Název z číselníku NIPEZ

Stroje na tisk osobních průkazů

Hlavní místo plnění

Hlavní město Praha

Kód z číselníku CPV

30172000-5

Název z číselníku CPV

Stroje na tisk osobních průkazů

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailStroje na tisk osobních průkazů30172000-5Stroje na tisk osobních průkazů

Místo plnění


CZ010Hlavní město Praha

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail25. 05. 2022 14:13Došlo k uveřejnění dokumentu Oznámení o zrušení výběrového řízení.pdf.
Detail12. 05. 2022 13:42Uveřejnění oznámení o výběru dodavatele
Detail11. 04. 2022 07:48Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail11. 04. 2022 07:29Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.