Nákup diskového úložiště pro ukládání dlouhodobých dat GDI v rámci projektu "Geoportál MSK - část dopravní infrastruktura"

Základní informace


Název zadávacího postupu

Nákup diskového úložiště pro ukládání dlouhodobých dat GDI v rámci projektu "Geoportál MSK - část dopravní infrastruktura"

Systémové číslo NEN

N006/21/V00028382

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ne

Evidenční číslo zakázky ve VVZ

Z2020-015699

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P21V00028382

Režim VZ

Podlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Zadávání VZ v DNS

Specifikace zadávacího řízení

Nákup v dynamickém nákupním systému

Druh

Veřejná zakázka na dodávky

Předpokládaná hodnota (bez DPH)

2 889 256,20

Měna

koruna česká

Datum uveřejnění ZP na profil

25. 01. 2023 15:07

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Ing.

Jméno

Marta

Příjmení

Kowalská

E-mail

marta.kowalska@msk.cz

Telefon 1

+420 595622299

Předmět


Popis předmětu

Předmětem veřejné zakázky je nákup diskového úložiště pro dlouhodobé ukládání dat, včetně instalace a souvisejících prací, zajištění technické podpory a konzultací na dobu 5 let v rámci projektu "Geoportál MSK - část dopravní infrastruktura“ registrační číslo projektu CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_034/0006549 spolufinancovaného z Integrovaného regionálního operačního programu v rámci výzvy č. 26 eGovernment I. (specifický cíl 3.2. - Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT).

Kód z číselníku NIPEZ

30233141-1

Název z číselníku NIPEZ

Vícenásobné diskové pole nezávislých disků (RAID)

Hlavní místo plnění

Moravskoslezský kraj

Kód z číselníku CPV

30233141-1

Název z číselníku CPV

Vícenásobné diskové pole nezávislých disků (RAID)

Název předmětu

Vícenásobné diskové pole nezávislých disků (RAID)

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailZařízení související s počítači30230000-0Zařízení související s počítači
DetailSlužby pro počítačové sítě72700000-7Počítačové sítě
DetailTelekomunikační přístroje na přenos dat32500000-8Telekomunikační přístroje na přenos dat
DetailServery48820000-2Servery
DetailVícenásobné diskové pole nezávislých disků (RAID)30233141-1Vícenásobné diskové pole nezávislých disků (RAID)

Místo plnění


CZ080Moravskoslezský kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ano

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Jednoznačný identifikátor související ZP na profilu zadavatele

P20V00010568

Evidenční číslo v TED

2022/S 043-111108

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail25. 01. 2023 15:07Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění

Evidence uveřejnění ve VVZ


25. 02. 2022 08:5928. 02. 2022 02:15F2022-007955Oznámení o výsledku zadávacího řízení