Úklidové služby v budovách MMR

Základní informace


Název zadávacího postupu

Úklidové služby v budovách MMR

Systémové číslo NEN

N006/21/V00030027

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ne

Evidenční číslo zakázky ve VVZ

Z2022-000077

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P21V00030027

Režim VZ dle volby zadavatele

Nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Otevřené řízení

Specifikace zadávacího řízení

Otevřené řízení

Druh

Veřejná zakázka na služby

Datum uveřejnění ZP na profil

06. 01. 2022 07:06

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

07. 02. 2022 10:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Ing.

Jméno

Martina

Příjmení

Dvořáková

E-mail

martina.dvorakova@mmr.cz

Telefon 1

+420 224861834

Předmět


Popis předmětu

Předmětem veřejné zakázky je zajištění veškerých úklidových prací a souvisejících činností (dále jen „Služby“). Služby spočívají zejména v provádění kompletního úklidu v budovách Zadavatele (dále jen „Prostory zadavatele“), zajištění dodávek souvisejícího zboží (hygienických prostředků, zejména do zásobníků na hygienické předměty, dezinfekčních mýdel, toaletních papírů, osvěžovačů vzduchu, papírových ručníků aj.), sběr, praní a žehlení ložního prádla, záclon, závěsů, ručníků a utěrek, strojové čištění koberců a čalouněného nábytku, instalace a pravidelné čištění čistících rohoží u hlavních vchodů do všech objektů (tzv. čistící zóna), vyprazdňování odpadkových košů, mytí a úklid nádobí. Dále zadavatel požaduje zajištění strojového čištění půdních prostor v budovách MMR a mytí oken včetně okenních rámů. Účelem této veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem dle § 131 ZZVZ na poskytování pravidelných úklidových služeb a doprovodných služeb dle potřeby zadavatele. Podrobný popis Služeb včetně výměr uklízené plochy, rozsah, četnost a technologie Služeb je uveden v závazném návrhu rámcové dohody na poskytování služeb, která tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace (dále jen „rámcová dohoda“).

Kód z číselníku NIPEZ

90910000-9

Název z číselníku NIPEZ

Úklidové a čisticí služby

Hlavní místo plnění

Hlavní město Praha

Kód z číselníku CPV

90910000-9

Název z číselníku CPV

Úklidové a čisticí služby

Název předmětu

Úklidové služby

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailÚklidové služby90910000-9Úklidové služby

Místo plnění


CZ010Hlavní město Praha

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail27. 01. 2022 14:41Uveřejnění zadávacích podmínek
Detail27. 01. 2022 14:40Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail27. 01. 2022 14:31Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail17. 01. 2022 16:39Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail06. 01. 2022 07:09Uveřejnění zadávacích podmínek
Detail06. 01. 2022 07:06Uveřejnění změn na zadávacím postupu

Evidence uveřejnění ve VVZ


17. 03. 2023 00:0020. 03. 2023 02:15F2023-011114Oznámení o výsledku zadávacího řízení
03. 01. 2022 11:1706. 01. 2022 02:06F2022-000077Oznámení o zahájení zadávacího řízení