Modernizace Krajské nemocnice Liberec, a.s.

Základní informace


Název zadávacího postupu

Modernizace Krajské nemocnice Liberec, a.s.

Systémové číslo NEN

N006/21/V00031138

Aktuální stav ZP

Zrušen

Rozdělení na části

Ne

Evidenční číslo zakázky ve VVZ

Z2021-043009

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P21V00031138

Režim VZ

Nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Otevřené řízení

Specifikace zadávacího řízení

Otevřené řízení

Druh

Veřejná zakázka na stavební práce

Datum zrušení ZP

27. 04. 2022 14:47

Datum uveřejnění ZP na profil

22. 11. 2021 12:29

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

05. 04. 2022 10:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Ing.

Jméno

Tereza

Příjmení

Čížková

E-mail

cizkova@mt-legal.com

Telefon 1

+420 222866555

Předmět


Popis předmětu

Předmětem veřejné zakázky je modernizace Krajské nemocnice v Liberci. Výstavba bude členěna do na sebe navazujících fází výstavby, které budou podrobně vymezeny v plánu organizace výstavby, jehož nedílnou součástí bude časový harmonogram výstavby. Fáze výstavby, které jsou vzájemně technicky a provozně propojeny, tvoří dohromady jeden nedělitelný funkční celek. Nutnost dělení výstavby na fáze je dána provozními a časoprostorovými vazbami mezi souběhem nové stavby a provozem stávajících objektů, který nelze, s ohledem na zajištění péče o veřejné zdraví, přerušit.

Kód z číselníku NIPEZ

45000000-7

Název z číselníku NIPEZ

Stavební práce

Hlavní místo plnění

Liberecký kraj

Kód z číselníku CPV

45000000-7

Název z číselníku CPV

Stavební práce

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailVýstavba nemocničních zařízení45215140-0Výstavba nemocničních zařízení
DetailSchvalovací plány, dílenské výkresy a specifikace71245000-7Schvalovací plány, dílenské výkresy a specifikace
DetailPříprava staveniště a odklizovací práce45111200-0Příprava staveniště a odklizovací práce
DetailPráce při dokončování budov45400000-1Práce při dokončování budov
DetailStavební práce45000000-7Stavební práce
DetailOdstřel a s ním související odklízení hornin45111210-3Odstřel a s ním související odklízení hornin
DetailTechnicko-inženýrské služby71300000-1Technicko-inženýrské služby
DetailDemoliční práce45111100-9Demoliční práce
DetailStavební úpravy objektů sloužících pro zdravotní péči45215100-8Stavební úpravy objektů sloužících pro zdravotní péči
DetailStavební montážní práce45300000-0Stavební montážní práce

Místo plnění


CZ051Liberecký kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail28. 04. 2022 10:24Uveřejnění písemné zprávy
Detail27. 04. 2022 16:47Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail30. 03. 2022 17:04Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail25. 03. 2022 15:06Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail24. 03. 2022 12:21Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail23. 03. 2022 21:06Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail23. 03. 2022 21:03Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail22. 03. 2022 19:29Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail17. 03. 2022 11:39Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail15. 03. 2022 14:32Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace

Evidence uveřejnění ve VVZ


27. 04. 2022 19:5302. 05. 2022 02:22F2022-016326Oznámení o výsledku zadávacího řízení
18. 11. 2021 14:4722. 11. 2021 02:05F2021-043009Oznámení o zahájení zadávacího řízení