Provizorní provoz stávajícího Informačního systému spisové služby

Základní informace


Název zadávacího postupu

Provizorní provoz stávajícího Informačního systému spisové služby

Systémové číslo NEN

N006/21/V00031660

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P21V00031660

Režim VZ

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího postupu

Otevřená výzva

Specifikace zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Druh

Veřejná zakázka na služby

Datum uveřejnění ZP na profil

01. 12. 2021 15:27

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

16. 12. 2021 10:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Mgr.

Jméno

Jana

Příjmení

Velická

E-mail

Jana.Velicka@uzsvm.cz

Telefon 1

+420 225776184

Předmět


Popis předmětu

Zajištění služeb převzetí a údržby a provozní podpory Informačního systému spisové služby, který je v současné době využíván Zadavatelem pro procesní zajišťování SW podpory agendám dle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby. Informační systém spisové služby nad rámec agendy požadované uvedenými právními předpisy zajišťuje také funkcionality specificky vyžadované ÚZSVM. Bližší informace jsou uvedeny ve "Výzvě k podání nabídky včetně zadávací dokumentace" a jejích přílohách.

Kód z číselníku NIPEZ

72250000-2

Název z číselníku NIPEZ

Systémové a podpůrné služby

Hlavní místo plnění

Hlavní město Praha

Kód z číselníku CPV

72250000-2

Název z číselníku CPV

Systémové a podpůrné služby

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailSystémové a podpůrné služby72250000-2Systémové a podpůrné služby

Místo plnění


CZ010Hlavní město Praha

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail09. 02. 2023 15:08Uveřejnění účastníků
Detail09. 02. 2023 15:08Uveřejnění výsledku
Detail01. 12. 2021 15:27Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.