Rekonstrukce střechy administrativního objektu OOP Liberec II.

Základní informace


Název zadávacího postupu

Rekonstrukce střechy administrativního objektu OOP Liberec II.

Systémové číslo NEN

N006/21/V00031669

Aktuální stav ZP

Neukončen

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P21V00031669

Režim VZ

Podlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Zjednodušené podlimitní řízení

Specifikace zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Druh

Veřejná zakázka na stavební práce

Předpokládaná hodnota (bez DPH)

11 895 655,00

Měna

koruna česká

Datum uveřejnění ZP na profil

14. 02. 2022 09:29

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

11. 03. 2022 10:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Mgr.

Jméno

Jana

Příjmení

Velická

E-mail

Jana.Velicka@uzsvm.cz

Telefon 1

+420 225776184

Předmět


Popis předmětu

Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce 4 segmentů střechy (dle projektové dokumentace označených A, B, C, D) včetně rekonstrukce části půdního prostoru a jeho zateplení administrativního objektu OOP Liberec, nám. Dr. Edvarda Beneše 585/26, na pozemku st. p. č. 525 v katastrálním území a obci Liberec, v rozsahu uvedeném v příloze č. 3 "Návrh smlouvy".

Kód z číselníku NIPEZ

45000000-7

Název z číselníku NIPEZ

Stavební práce

Hlavní místo plnění

Liberecký kraj

Kód z číselníku CPV

45000000-7

Název z číselníku CPV

Stavební práce

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailStavební práce45000000-7Stavební práce
DetailStavební úpravy domů45211100-0Stavební úpravy domů

Místo plnění


CZ051Liberecký kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail06. 06. 2022 15:58Uveřejnění zadávacích podmínek
Detail28. 04. 2022 08:27Uveřejnění oznámení o výběru dodavatele
Detail14. 02. 2022 09:29Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


07. 06. 2022 00:00F2022-022022Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu