Pořízení SAM Software - informačního systému pro správu SW, licencí a nehmotného elektronického majetku MŠMT

Základní informace


Název zadávacího postupu

Pořízení SAM Software - informačního systému pro správu SW, licencí a nehmotného elektronického majetku MŠMT

Systémové číslo NEN

N006/21/V00033925

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P21V00033925

Režim VZ

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího postupu

Otevřená výzva

Specifikace zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Druh

Veřejná zakázka na dodávky

Předpokládaná hodnota (bez DPH)

413 500,00

Měna

koruna česká

Datum uveřejnění ZP na profil

28. 12. 2021 14:05

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

10. 01. 2022 10:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Mgr.

Jméno

Eliška

Příjmení

Tlučhořová

E-mail

eliska.tluchorova@msmt.cz

Telefon 1

+420 234812138

Předmět


Popis předmětu

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodání software SAM, kterým se rozumí elektronický nástroj k automatizované evidenci a inventarizaci výpočetní techniky a monitoringu nainstalovaného SW. Hlavním účelem pořízení SAM je tedy zajištění plného souladu používaných softwarových produktů s příslušnými licenčními podmínkami pro 1500 koncových zařízení (dále jen „software SAM“). Plnění zahrne dodávku serverové části SAM pro sběr a vyhodnocení dat, klientskou část SW instalovaného na 1500 koncových zařízeních, 5 let předplacené maintenance pro aktualizace a dostupná vylepšení a implementaci a uživatelsky definovanou základní customizaci (modifikační nastavení). Součástí implementace SAM je i zaškolení obsluhy pro využívání zakoupeného software.

Kód z číselníku NIPEZ

48218000-9

Název z číselníku NIPEZ

Balík programů pro správu licencí

Hlavní místo plnění

Hlavní město Praha

Kód z číselníku CPV

48218000-9

Název z číselníku CPV

Balík programů pro správu licencí

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailImplementace programového vybavení72263000-6Implementace programového vybavení
DetailBalík programů pro kontrolu verzí48790000-2Balík programů pro kontrolu verzí
DetailBalíky programů a informační systémy48000000-8Balíky programů a informační systémy
DetailInformační systémy a servery48800000-6Informační systémy a servery
DetailBalík programů pro řízení zásob48430000-1Balík programů pro správu inventárních soupisů
DetailSystémové a podpůrné služby72250000-2Systémové a podpůrné služby
DetailBalík programů pro správu licencí48218000-9Balík programů pro správu licencí
DetailRůzné balíky programů a počítačové systémy48900000-7Různé balíky programů a počítačové systémy

Místo plnění


CZ010Hlavní město Praha

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail17. 03. 2023 14:31Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění
Detail21. 03. 2022 10:17Uveřejnění účastníků
Detail21. 03. 2022 10:17Uveřejnění výsledku
Detail07. 03. 2022 16:00Uveřejnění oznámení o výběru dodavatele
Detail28. 12. 2021 14:05Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.