PTK - činnost konzultanta při realizaci veřejných zakázek na správce a zhotovitele stavby a při aplikaci smluvních standardů

Základní informace


Název zadávacího postupu

PTK - činnost konzultanta při realizaci veřejných zakázek na správce a zhotovitele stavby a při aplikaci smluvních standardů

Systémové číslo NEN

N006/22/P00000044

Aktuální stav ZP

Neukončen

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P22P00000044

Druh zadávacího postupu

Předběžná tržní konzultace

Datum uveřejnění ZP na profil

28. 03. 2022 12:51

Specifikace podání


Lhůta pro podání informací

06. 04. 2022 23:59

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Mgr.

Jméno

Jana

Příjmení

Velická

E-mail

Jana.Velicka@uzsvm.cz

Telefon 1

+420 225776184

Předmět


Popis předmětu

V souladu s § 33 zákona č.134/2016 o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) Vám nabízíme možnost vyjádřit se v rámci předběžné tržní konzultace (dále jen „PTK“) k zadávací dokumentaci připravované VZ "Činnost konzultanta při realizaci veřejných zakázek na správce a zhotovitele stavby a při aplikaci smluvních standardů" a pomoci formulovat zadávací podmínky tak, aby byl zajištěn bezproblémový průběh výběrového řízení zaručující nediskriminační a transparentní prostředí. Aktivní účast v PTK nemá vliv na následnou účast ve výběrovém řízení. Účastník se může vyjádřit k diskutovaným částem zadávacích podmínek, které spatřuje jako problematické, navrhnout jiná řešení a zmínit své připomínky k záměru zadavatele. V případě, že stanovená lhůta nebude pro zpracování a zaslání Vaší reakce dostačovat, lze nás kontaktovat s žádostí o její prodloužení.

Kód z číselníku NIPEZ

79000000-4

Název z číselníku NIPEZ

Obchodní služby: právní, marketingové, poradenské služby, nábor zaměstnanců, tiskařské a bezpečnostní služby

Kód z číselníku CPV

79000000-4

Název z číselníku CPV

Obchodní služby: právní, marketingové, poradenské služby, nábor zaměstnanců, tiskařské a bezpečnostní služby

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailPoradenské a konzultační inženýrství79000000-4Obchodní služby: právní, marketingové, poradenské služby, nábor zaměstnanců, tiskařské a bezpečnostní služby

Místo plnění


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail01. 04. 2022 14:40Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail28. 03. 2022 12:51Uveřejnění informace o trhu

Evidence uveřejnění ve VVZ


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.