Průzkum trhu - Zajištění konverzního nástroje pro převod dokumentů do archivních formátů

Základní informace


Název zadávacího postupu

Průzkum trhu - Zajištění konverzního nástroje pro převod dokumentů do archivních formátů

Systémové číslo NEN

N006/22/P00000082

Aktuální stav ZP

Neukončen

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P22P00000082

Druh zadávacího postupu

Průzkum trhu

Datum uveřejnění ZP na profil

16. 06. 2022 15:54

Specifikace podání


Lhůta pro podání informací

30. 06. 2022 23:59

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Mgr.

Jméno

Jana

Příjmení

Velická

E-mail

Jana.Velicka@uzsvm.cz

Telefon 1

+420 225776184

Předmět


Popis předmětu

V souvislosti s přípravou výběrového řízení na dodavatele nástroje na zajištění konverzního nástroje pro převod dokumentů do archivních formátů, s cílem zadat veřejnou zakázku co nejtransparentnějším způsobem a respektovat nastavení trhu, si Vás dovolujeme požádat o zodpovězení níže uvedených dotazů: 1. Disponujete nástrojem, který by byl schopen zajistit požadovanou funkcionalitu, tj. legislativně definovanou změnu datového formátu .ZFO na PDF, resp. PDF/A? 2. Disponuje tento nástroj rozhraním pro integraci s jinou aplikaci, aby mohly tyto změny datových formátů probíhat automaticky bez zásahu uživatele? 3. Poskytujete k tomuto nástroji technickou a legislativní maintanance? 4. V jakých cenových relacích se pohybuje pořízení licencí a maintanace tohoto nástroje? V případě, že stanovená lhůta nebude pro zpracování a zaslání Vaších odpovědí dostačovat, lze nás kontaktovat s žádostí o její prodloužení. Děkujme za spolupráci a jsme s pozdravem

Kód z číselníku NIPEZ

48750000-0

Název z číselníku NIPEZ

Balík programů pro ukládání na archivační média

Kód z číselníku CPV

48750000-0

Název z číselníku CPV

Balík programů pro ukládání na archivační média

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailZobrazovací a archivační systémy48750000-0Balík programů pro ukládání na archivační média

Místo plnění


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail21. 06. 2022 11:38Uveřejnění zadávacích podmínek
Detail16. 06. 2022 16:04Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail16. 06. 2022 15:54Uveřejnění informace o trhu

Evidence uveřejnění ve VVZ


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.