PTK - Analýza potenciálu realizace energetických úspor metodou EPC

Základní informace


Název zadávacího postupu

PTK - Analýza potenciálu realizace energetických úspor metodou EPC

Systémové číslo NEN

N006/22/P00000135

Aktuální stav ZP

Neukončen

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P22P00000135

Druh zadávacího postupu

Předběžná tržní konzultace

Datum uveřejnění ZP na profil

22. 08. 2022 14:43

Specifikace podání


Lhůta pro podání informací

16. 09. 2022 23:59

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Mgr.

Jméno

Jana

Příjmení

Velická

E-mail

Jana.Velicka@uzsvm.cz

Telefon 1

+420 225776184

Předmět


Popis předmětu

Tato předběžná tržní konzultace je součástí aktivit ÚZSVM, který zamýšlí vyhlásit veřejnou zakázku na zajištění zpracování podrobné analýzy stavu a potenciálu energetických úspor, zjištění potenciálu realizace energetických služeb řešených metodou EPC a zpracování základního návrhu energeticky úsporných opatření se stanovením investičních nákladů, prosté doby návratnosti a vhodnosti realizace metody EPC v objektech v příslušnosti hospodařit ÚZSVM na území hlavního města Prahy. Jedná se o 3 budovy ve vlastnictví ČR, které jsou zapsanými kulturními památkami, kde nepřipadá v úvahu FVE a celoplošné vnější zateplování fasád. Účelem předběžné tržní konzultace je získat z trhu relevantní zpětnou vazbu na zamýšlené parametry veřejné zakázky.

Kód z číselníku NIPEZ

71314000-2

Název z číselníku NIPEZ

Služby související s energetikou

Kód z číselníku CPV

71314000-2

Název z číselníku CPV

Služby související s energetikou

Název předmětu

Energetické a související služby

Položky předmětu


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.

Místo plnění


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail22. 08. 2022 14:43Uveřejnění informace o trhu

Evidence uveřejnění ve VVZ


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.