Terminál Univerzita

Základní informace


Název zadávacího postupu

Terminál Univerzita

Systémové číslo NEN

N006/22/V00000464

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ne

Evidenční číslo zakázky ve VVZ

Z2022-002046

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P22V00000464

Režim VZ dle volby zadavatele

Nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Otevřené řízení

Specifikace zadávacího řízení

Otevřené řízení

Druh

Veřejná zakázka na stavební práce

Datum uveřejnění ZP na profil

17. 01. 2022 09:56

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

16. 02. 2022 10:30

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Ing.

Jméno

Karolína

Příjmení

Vopršalová

E-mail

Karolina.Voprsalova@mmp.cz

Telefon 1

+420 466859421

Předmět


Popis předmětu

Předmětem veřejné zakázky je realizace dopravního terminálu pro městskou a linkovou autobusovou dopravu. Ze stávající zastávky pro 2 autobusy (v jednom směru) vznikne přestupní zastávka a uzel městské linkové osobní autobusové dopravy. Jedná se zejména o vybudování nových nástupišť a čekacích ploch na zastávkách, předláždění stávajících zastávkových pruhů a obnovení okolních zpevněných ploch (chodník + cyklostezka). Bude provedeno nové zastřešení nástupišť. Stávající sloupy veřejného osvětlení a trakčního vedení budou nahrazeny sloupy novými, trakční vedení zůstane zachováno. Bude doplněno nové veřejné osvětlení v místech v prostoru zastávek a veřejného prostranství s nedostatečným osvětlením. Součástí realizace bude doplnění stávající zeleně. Součástí předmětu této veřejné zakázky není realizace stavebního objektu: SO 902 – Předložka VN kabelu ČEZ.

Kód z číselníku NIPEZ

45000000-7

Název z číselníku NIPEZ

Stavební práce

Hlavní místo plnění

Pardubický kraj

Kód z číselníku CPV

45000000-7

Název z číselníku CPV

Stavební práce

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailStavební práce45000000-7Stavební práce

Místo plnění


CZ053Pardubický kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidenční číslo v TED

2022/S 012-025405

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail31. 03. 2023 13:19Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění
Detail30. 12. 2022 19:06Uveřejnění dodatku smlouvy
Detail05. 05. 2022 13:55Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail05. 05. 2022 13:44Uveřejnění písemné zprávy
Detail05. 05. 2022 13:33Uveřejnění účastníků
Detail05. 05. 2022 13:33Uveřejnění výsledku
Detail05. 05. 2022 13:01Došlo k uveřejnění dokumentu Zpráva z jednání hodnotící komise.
Detail17. 01. 2022 09:58Uveřejnění zadávacích podmínek
Detail17. 01. 2022 09:56Uveřejnění změn na zadávacím postupu

Evidence uveřejnění ve VVZ


13. 01. 2022 00:0017. 01. 2022 00:00Oznámení o zahájení zadávacího řízení