„SEZ - ORLEN Unipetrol a.s. Kralupy nad Vltavou - Sanace podzemních vod v kontaminačním mraku E“

Základní informace


Název zadávacího postupu

„SEZ - ORLEN Unipetrol a.s. Kralupy nad Vltavou - Sanace podzemních vod v kontaminačním mraku E“

Systémové číslo NEN

N006/22/V00000701

Aktuální stav ZP

Zrušen

Rozdělení na části

Ne

Evidenční číslo zakázky ve VVZ

Z2022-013543

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P22V00000701

Režim VZ dle volby zadavatele

Nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Otevřené řízení

Specifikace zadávacího řízení

Otevřené řízení

Druh

Veřejná zakázka na služby

Datum zrušení ZP

27. 07. 2023 15:00

Datum uveřejnění ZP na profil

14. 04. 2022 09:43

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

11. 01. 2023 23:59

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Ing.

Jméno

Jan

Příjmení

Matejsek

E-mail

jan.matejsek@mfcr.cz

Telefon 1

+420 257043911

Předmět


Popis předmětu

Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „UNIPETROL, a.s., Kralupy nad Vltavou - Sanace podzemních vod v kontaminačním mraku E - Aktualizovaný projekt“, zpracované společností MEGA a.s. v červnu 2021, která je přílohou č. 3 ZD. Předmětem plnění je provedení sanačních prací v průmyslovém areálu Kraupy nad Vltavou společnosti ORLEN Unipetrol a.s. (bývalý Kaučuk Kralupy) za účelem odstranění staré ekologické zátěže v prostoru bývalé výroby polystyrenu. Předmětem je sanace podzemních vod v kontaminačním mraku E (část E1) a odstranění volné fáze ropných uhlovodíků a BTEX z hladiny podzemní vody. Jedná se o prostor výrobního bloku 14 a částečně blok 15. Kontaminace je tvořena dominantně ethylbenzenem a styrenem. Součástí sanačního zásahu a předmětu plnění jsou následující práce a činnosti: - přípravné práce zahrnující zajištění školení, vstupů do areálu a dalších náležitostí pro práci v areálu, rešerši podkladových materiálů a rekognoskaci lokality, zpracování realizačního projektu a jeho projednání se správou areálu a dotčenými obvody, zajištění všech povolení a správních aktů potřebných k zahájení prací, - příprava pracoviště, vrtné práce, instalace nových čerpacích a zasakovacích vrtů, instalace sanačního centra a sanačních rozvodů, - sanace podzemních vod (provoz sanačního čerpání a odčerpávání volné fáze, zasakování přečištěných vod, průběžný sanační monitoring), prokázání dosaženní cílových limitů. Sanační práce budou dokončeny nejpozději do 6 let od jejich zahájení. - dokumentace, řízení a vyhodnocování prací, závěrečná zpráva sanace, - postsanační monitoring v délce 24 měsíců, - závěrečná zpráva postsanačního monitoringu, projekt likvidace vrtů, - odstranění sanačních technologií, likvidace nepotřebných vrtů, závěrečná zpráva likvidace vrtů, úklid a předání pracoviště. Cílem prací je odstranění volné fáze ropných uhlovodíků a BTEX z hladiny podzemní vody v prostoru kontaminačního mraku E1 v průmyslovém areálu Kralupy nad Vltavou a naplnění požadavků rozhodnutí ČIŽP OI Praha č.j. ČIŽP/41/OOV/SR03/0621964.007/14/PJC ze dne 28. 1. 2015.

Kód z číselníku NIPEZ

90733900-3

Název z číselníku NIPEZ

Čištění nebo sanace znečištěných podzemních vod

Hlavní místo plnění

Středočeský kraj

Kód z číselníku CPV

90733900-3

Název z číselníku CPV

Čištění nebo sanace znečištěných podzemních vod

Název předmětu

Čištění nebo sanace znečištěných podzemních vod

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailČištění nebo sanace znečištěných podzemních vod90733900-3Čištění nebo sanace znečištěných podzemních vod

Místo plnění


CZ020Středočeský kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidenční číslo v TED

2022/S 075-201655

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail14. 09. 2023 12:52Uveřejnění o zrušení
Detail30. 11. 2022 11:00Uveřejnění zadávacích podmínek
Detail30. 11. 2022 10:59Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail30. 11. 2022 10:52Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail28. 11. 2022 12:16Uveřejnění zadávacích podmínek
Detail28. 11. 2022 12:15Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail28. 11. 2022 11:50Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail11. 11. 2022 14:26Uveřejnění zadávacích podmínek
Detail11. 11. 2022 14:25Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail11. 11. 2022 14:12Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace

Evidence uveřejnění ve VVZ


11. 09. 2023 13:0013. 09. 2023 14:02F2023-040451Oznámení o výsledku zadávacího řízení
11. 04. 2022 14:3114. 04. 2022 02:07F2022-013543Oznámení o zahájení zadávacího řízení