Zajištění propagačních předmětů v souvislosti s předsednictvím ČR v Radě EU v roce 2022

Zadávací dokumentace


Zobrazit detail
DetailPříloha A _ krycí listZadávací dokumentace_jednofázové ZŘ ZZVZ31. 01. 2022 02:15Dokument není zavirovaný
DetailPříloha B _ Čestné prohlášení o splnění části kvalifikaceZadávací dokumentace_jednofázové ZŘ ZZVZ31. 01. 2022 02:15Dokument není zavirovaný
DetailPříloha D _ Vzor Seznam významných dodávekZadávací dokumentace_jednofázové ZŘ ZZVZ31. 01. 2022 02:15Dokument není zavirovaný
DetailPříloha E _ Kalkulace nabídkové ceny Zadávací dokumentace_jednofázové ZŘ ZZVZ31. 01. 2022 02:15Dokument není zavirovaný
DetailPříloha F _ Vzor seznamu poddodavatelů Zadávací dokumentace_jednofázové ZŘ ZZVZ31. 01. 2022 02:15Dokument není zavirovaný
DetailPříloha G _Vzor čestného prohlášení poddodavatele Zadávací dokumentace_jednofázové ZŘ ZZVZ31. 01. 2022 02:15Dokument není zavirovaný
DetailPříloha H _ Vzor čestného prohlášení o samostatnosti a nezávislosti nabídky a o neexistenci propojení mezi dodavateli Zadávací dokumentace_jednofázové ZŘ ZZVZ31. 01. 2022 02:15Dokument není zavirovaný
DetailPříloha I _ Vzor čestného prohlášení o splnění environmentálních požadavků Zadávací dokumentace_jednofázové ZŘ ZZVZ31. 01. 2022 02:15Dokument není zavirovaný
DetailZadávací dokumentace včetně přílohZadávací dokumentace_jednofázové ZŘ ZZVZ31. 01. 2022 02:15Dokument není zavirovaný