Detail uveřejnění

Detail uveřejněné informace


Datum uveřejnění

16. 06. 2022 17:54

Uveřejnění

Uveřejnění o zrušení

Detail uveřejnění zrušení


Datum a čas rozhodnutí o zrušení

14. 03. 2022 14:57

Ustanovení §

§ 127 odst. 2 písm. d) ZZVZ

Odůvodnění

V průběhu zadávacího řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, včetně důvodů ekonomických, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval, bez ohledu na to, zda tyto důvody zadavatel způsobil či nikoliv.