Technologická dodávka pro úpravnu pitné vody Stjepan Polje

Základní informace


Název zadávacího postupu

Technologická dodávka pro úpravnu pitné vody Stjepan Polje

Systémové číslo NEN

N006/22/V00002251

Aktuální stav ZP

Zrušen

Rozdělení na části

Ne

Evidenční číslo zakázky ve VVZ

Z2022-005644

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P22V00002251

Režim VZ dle volby zadavatele

Nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Otevřené řízení

Specifikace zadávacího řízení

Otevřené řízení

Druh

Veřejná zakázka na dodávky

Předpokládaná hodnota (bez DPH)

18 600 000,00

Měna

koruna česká

Datum zrušení ZP

14. 03. 2022 14:57

Datum uveřejnění ZP na profil

07. 02. 2022 13:46

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

07. 03. 2022 12:30

Kontaktní osoba zadavatele


Jméno

Hynek

Příjmení

Ciboch

E-mail

ciboch@czechaid.cz

Telefon 1

+420 251108115

Předmět


Popis předmětu

Předmětem plnění veřejné zakázky je technologické vystrojení pro úpravnu pitné vody v obci Stjepan Polje (obec je součástí města Gračanica). Konkrétně se jedná o dodání a instalaci technologií a materiálu pro úpravnu pitné vody u vrtu (surová voda je z vrtu) s kapacitou 10 l/s s možností budoucího výhledového rozšíření kapacity až na 20 l/s - jedná se především o dodávky armatur, čerpadel, dmychadel, zařízení na filtraci atd. Předmět plnění dále zahrnuje zpracování realizační a dílenské dokumentace, zpracování průběžné fotodokumentace při realizaci stavby, průběžné odzkoušení dodaných a nainstalovaných zařízení včetně individuálního a komplexního vyzkoušení. Dále je předmětem plnění také vypracování a předání provozních předpisů dle místních předpisů a projektové dokumentace skutečného provedení stavby pro úpravnu pitné vody, zaškolení místního personálu v obsluze úpravny, účast dodavatele na zkušebním provoze, zajištění publicity projektu a dalších souvisejících nákladů dodávky jako zařízení staveniště, koordinační a kompletační činnost, provozní vlivy apod. Předmět plnění této veřejné zakázky vychází z technických podkladů, které byly vyhotoveny v rámci její přípravy, zejména z projektové dokumentace s názvem „Glavni projekat postrojenja za prečišćavanje pitkih voda Stjepan Polje, grad Gračanica“ (dále projektová dokumentace) vypracované projekční společností ZAVOD ZA VODOPRIVREDU d.d. Sarajevo pro investora z Gračanice v rámci podpory z EU IPA II a grantu EIB. Specifikace technologického vystrojení je upřesněna v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 2 zadávací dokumentace. Všechny relevantní technické podklady jsou obsaženy v příloze č. 1 ZD - Projektovém dokumentu (a jeho přílohách, zejména projektové dokumentaci) a v příloze č. 2 ZD - Položkovém rozpočtu. Dále je předmět zakázky definován smlouvou a ostatními přílohami zadávací dokumentace.

Kód z číselníku NIPEZ

44163000-0

Název z číselníku NIPEZ

Trouby, trubky a potrubní tvarovky

Hlavní místo plnění

Extra-Regio

Kód z číselníku CPV

44163000-0

Název z číselníku CPV

Trouby, trubky a potrubní tvarovky

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailTrouby, trubky a potrubní tvarovky44163000-0Trouby, trubky a potrubní tvarovky

Místo plnění


CZZZZExtra-Regio

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail16. 06. 2022 18:11Uveřejnění o zrušení
Detail16. 06. 2022 17:54Uveřejnění o zrušení
Detail12. 04. 2022 16:45Uveřejnění písemné zprávy
Detail07. 02. 2022 13:46Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


03. 02. 2022 16:0007. 02. 2022 08:00F2022-005644Oznámení o zahájení zadávacího řízení