Nákup vín na akce CZ PRES

Základní informace


Název zadávacího postupu

Nákup vín na akce CZ PRES

Systémové číslo NEN

N006/22/V00002818

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P22V00002818

Režim VZ dle volby zadavatele

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího postupu

Otevřená výzva

Specifikace zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Druh

Veřejná zakázka na dodávky

Předpokládaná hodnota (bez DPH)

2 000 000,00

Měna

koruna česká

Datum uveřejnění ZP na profil

06. 04. 2022 14:38

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

05. 05. 2022 10:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

JUDr.

Jméno

Olga

Příjmení

Jarešová

E-mail

olga.jaresova@dzs.cz

Telefon 1

+420 221850120

Předmět


Popis předmětu

Předmětem plnění veřejné zakázky se rozumí dodávka vín na akce pořádané zadavatelem.

Kód z číselníku NIPEZ

15930000-6

Název z číselníku NIPEZ

Vína

Hlavní místo plnění

Česká republika

Kód z číselníku CPV

15930000-6

Název z číselníku CPV

Vína

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailVína15930000-6Vína

Místo plnění


CZČeská republika

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail24. 03. 2023 13:15Došlo k uveřejnění dokumentu SUC_2022_Nákup vín na akce CZ PRES_SML20220109.pdf.
Detail24. 03. 2023 13:14Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění
Detail05. 08. 2022 09:35Uveřejnění účastníků
Detail05. 08. 2022 09:35Uveřejnění výsledku
Detail19. 05. 2022 12:30Uveřejnění zadávacích podmínek
Detail06. 04. 2022 14:38Uveřejnění zadávacích podmínek