Zajištění servisní podpory, údržby a rozvoje IS EDS/SMVS

Základní informace


Název zadávacího postupu

Zajištění servisní podpory, údržby a rozvoje IS EDS/SMVS

Systémové číslo NEN

N006/22/V00003787

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ne

Evidenční číslo zakázky ve VVZ

Z2022-008621

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P22V00003787

Režim VZ

Nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Otevřené řízení

Specifikace zadávacího řízení

Otevřené řízení

Druh

Veřejná zakázka na služby

Datum uveřejnění ZP na profil

07. 03. 2022 08:35

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

25. 05. 2022 10:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Mgr.

Jméno

Veronika

Příjmení

Ramaislová

E-mail

verejne.zakazky@mfcr.cz

Telefon 1

+420 257042502

Předmět


Popis předmětu

Předmětem Veřejné zakázky je dle čl. III Přílohy č. 1 ZD – Závazného návrhu smlouvy (dále jen „Závazný návrh smlouvy“) poskytování služeb podpory provozu informačního systému Zadavatele „Evidenčně Dotační Systém/Správa Majetku ve Vlastnictví Státu“ specifikovaného v Příloze č. 7 část D Závazného návrhu smlouvy (dále jen „Systém“) a další procesy vykonávané Zadavatelem, poskytování správy a údržby Systému, podpory jeho uživatelů, zajištění podpory provozování Systému (dále též jen jako „Služby podpory provozu“), a to v rozsahu a způsobem popsaným v Příloze č. 1 – Závazný návrh smlouvy a v částech A a B Přílohy č. 7 Závazného návrhu smlouvy. Služby podpory provozu mají paušální charakter. Rozsah Služeb podpory provozu je uveden formou katalogových listů v části A, B a C Přílohy č. 1 Závazného návrhu smlouvy. Dodavatel se zavazuje poskytnout Zadavateli plnění spočívající v poskytování služeb rozvoje Systému a souvisejících činností při realizaci změn, služeb souvisejících s realizací bezpečnostních opatření a dále služeb souvisejících s převzetím EDS/SMVS a ukončením poskytování Služeb podpory provozu, vše dle požadavků Zadavatele (byť případně iniciovaných Dodavatelem) po celou dobu účinnosti Smlouvy, a to na základě Změnových požadavků učiněných postupem podle Závazného návrhu smlouvy v souladu s procesy uvedenými v části A a B Přílohy č. 7 Závazného návrhu smlouvy. Nedílnou součástí poskytování Služeb a ceny za tato plnění je též pravidelná aktualizace provozní dokumentace Dodavatelem vztahující se k Systému (dále jen „Provozní dokumentace“). Provozní dokumentace tvoří část C Přílohy č. 7 Závazného návrhu smlouvy. Další informace o současné podobě IS EDS/SMVS lze také získat z uživatelské dokumentace, která tvoří Přílohu č. 8 ZD.

Kód z číselníku NIPEZ

72261000-2

Název z číselníku NIPEZ

Podpora programového vybavení

Hlavní místo plnění

Hlavní město Praha

Kód z číselníku CPV

72261000-2

Název z číselníku CPV

Podpora programového vybavení

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailSlužby informačních technologií72222300-0Služby informačních technologií
DetailAnalýza systémů a programovací služby72240000-9Analýza systémů a programovací služby
DetailImplementace programového vybavení72263000-6Implementace programového vybavení
DetailÚdržba a opravy programového vybavení72267000-4Údržba a opravy programového vybavení
DetailVývoj programového vybavení72262000-9Vývoj programového vybavení
DetailPodpora programového vybavení72261000-2Podpora programového vybavení

Místo plnění


CZ010Hlavní město Praha

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail22. 02. 2023 12:40Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění
Detail14. 10. 2022 14:51Uveřejnění písemné zprávy
Detail14. 10. 2022 14:47Uveřejnění účastníků
Detail14. 10. 2022 14:47Uveřejnění výsledku
Detail03. 10. 2022 08:50Uveřejnění účastníků
Detail03. 10. 2022 08:50Uveřejnění výsledku
Detail09. 05. 2022 11:00Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail09. 05. 2022 11:01Uveřejnění zadávacích podmínek
Detail09. 05. 2022 10:58Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail02. 05. 2022 15:00Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


03. 03. 2022 10:0107. 03. 2022 02:06F2022-008621Oznámení o zahájení zadávacího řízení