Dostavba radnice ve Zlíně

Základní informace


Název zadávacího postupu

Dostavba radnice ve Zlíně

Systémové číslo NEN

N006/22/V00004666

Aktuální stav ZP

Neukončen

Rozdělení na části

Ne

Evidenční číslo zakázky ve VVZ

Z2022-008570

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P22V00004666

Režim VZ

Nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Řízení se soutěžním dialogem

Specifikace zadávacího řízení

Soutěžní dialog

Druh

Veřejná zakázka na služby

Datum uveřejnění ZP na profil

07. 03. 2022 12:17

Specifikace podání


Lhůta pro podání žádostí o účast

06. 04. 2022 12:00

Lhůta pro podání nabídek

19. 08. 2022 15:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Mgr.

Jméno

Romana

Příjmení

Červíková

E-mail

romanacervikova@zlin.eu

Telefon 1

+420 577630256

Předmět


Popis předmětu

Předmětem Veřejné zakázky je zajištění služeb, spočívajících především v dopracování řešení vítězné Nabídky, ve zpracování projektové dokumentace a autorského dozoru, včetně zpracování nadstandardních služeb a speciálních odborných služeb spojených s realizací I. etapy, např. obstaravatelskou (dříve inženýrskou) činnost, provedení doplňujících průzkumů a měření, projekt interiéru, součinnost se zadavatelem, spolupráci se Zadavatelem při odstraňování vad a nedodělků a uvedení stavby do užívání, a souvisejících činností specifikovaných v Zadávací dokumentaci.

Kód z číselníku NIPEZ

71200000-0

Název z číselníku NIPEZ

Architektonické a související služby

Hlavní místo plnění

Zlínský kraj

Kód z číselníku CPV

71200000-0

Název z číselníku CPV

Architektonické a související služby

Název předmětu

Architektonické a související služby

Položky předmětu


Zobrazit detail
DetailArchitektonické a související služby71200000-0Architektonické a související služby
DetailPříprava návrhů a projektů, odhad nákladů71242000-6Příprava návrhů a projektů, odhad nákladů
DetailArchitektonické, stavební, technické a inspekční služby71000000-8Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
DetailArchitektonické služby pro budovy71221000-3Architektonické služby pro budovy
DetailTechnické projektování71320000-7Technické projektování

Místo plnění


CZ072Zlínský kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail15. 08. 2022 16:32Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail15. 08. 2022 16:13Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail09. 08. 2022 10:09Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail04. 04. 2022 11:37Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail04. 04. 2022 11:36Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail24. 03. 2022 15:25Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail07. 03. 2022 12:17Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail07. 03. 2022 12:25Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


02. 03. 2022 16:0007. 03. 2022 02:00Oznámení o zahájení zadávacího řízení