Obnova vozovky ulice Pod Lesem

Základní informace


Název zadávacího postupu

Obnova vozovky ulice Pod Lesem

Systémové číslo NEN

N006/22/V00004962

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P22V00004962

Režim VZ

Podlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Zjednodušené podlimitní řízení

Specifikace zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Druh

Veřejná zakázka na stavební práce

Předpokládaná hodnota (bez DPH)

6 159 851,95

Měna

koruna česká

Datum uveřejnění ZP na profil

09. 03. 2022 12:47

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

30. 03. 2022 14:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Ing.

Jméno

Tomáš

Příjmení

Hošek

E-mail

hosek@velke-prilepy.cz

Telefon 1

+420 220930530

Předmět


Popis předmětu

Zhotovení stavebních prací specifikované smlouvou o dílo podle § 92 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění dle projektové dokumentace: „Obnova vozovky ulice Pod Lesem“ zpracované projekční kanceláří HADRABA, s.r.o., předanou dodavateli zadavatelem. Zhotovením stavebních prací se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.

Kód z číselníku NIPEZ

45000000-7

Název z číselníku NIPEZ

Stavební práce

Hlavní místo plnění

Středočeský kraj

Kód z číselníku CPV

45000000-7

Název z číselníku CPV

Stavební práce

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailStavební práce45000000-7Stavební práce

Místo plnění


CZ020Středočeský kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail14. 12. 2022 14:22Uveřejnění dodatku smlouvy
Detail16. 08. 2022 13:25Uveřejnění účastníků
Detail16. 08. 2022 13:25Uveřejnění výsledku
Detail10. 08. 2022 09:14Uveřejnění účastníků
Detail10. 08. 2022 09:14Uveřejnění výsledku
Detail23. 03. 2022 11:43Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail15. 03. 2022 10:54Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail11. 03. 2022 13:31Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail09. 03. 2022 12:47Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.