Rekonstrukce elektroinstalace a zdravotechniky – SŠ, ZŠ a MŠ Třinec

Základní informace


Název zadávacího postupu

Rekonstrukce elektroinstalace a zdravotechniky – SŠ, ZŠ a MŠ Třinec

Systémové číslo NEN

N006/22/V00005061

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ne

Evidenční číslo zakázky ve VVZ

Z2022-029280

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P22V00005061

Režim VZ

Podlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Zjednodušené podlimitní řízení

Specifikace zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Druh

Veřejná zakázka na stavební práce

Předpokládaná hodnota (bez DPH)

23 267 551,88

Měna

koruna česká

Datum uveřejnění ZP na profil

07. 03. 2022 13:01

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

01. 04. 2022 11:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Mgr.

Jméno

Jan

Příjmení

Galář

E-mail

galar@mt-legal.com

Telefon 1

+420 596629503

Předmět


Popis předmětu

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci elektroinstalace, zdravotechniky vč. výměny otopných těles ve čtyřpodlažní budově školy – Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Třinec, příspěvková organizace, Jablunkovská 241, 739 61 Třinec-Lyžbice. Součástí předmětu veřejné zakázky je rovněž úprava venkovních zpevněných ploch a oplocení. Stavba je členěna časově na dvě etapy, které budou realizovány postupně v roce 2022 a 2023. Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, je uvedeno v přílohách zadávací dokumentace.

Kód z číselníku NIPEZ

45000000-7

Název z číselníku NIPEZ

Stavební práce

Hlavní místo plnění

Moravskoslezský kraj

Kód z číselníku CPV

45000000-7

Název z číselníku CPV

Stavební práce

Název předmětu

Stavební práce

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailStavební práce45000000-7Stavební práce

Místo plnění


CZ080Moravskoslezský kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail25. 10. 2022 11:09Uveřejnění dodatku smlouvy
Detail08. 08. 2022 22:03Uveřejnění písemné zprávy
Detail08. 08. 2022 21:51Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail03. 07. 2022 22:13Uveřejnění účastníků
Detail03. 07. 2022 22:13Uveřejnění výsledku
Detail24. 05. 2022 18:05Došlo k uveřejnění dokumentu Rekonstrukce_elektro_ZTI_Trinec_Oznameni vybraneho dodavatele.
Detail01. 04. 2022 13:22Došlo k uveřejnění dokumentu Protokol o otevírání nabídek (bez účastníků).
Detail15. 03. 2022 18:12Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail07. 03. 2022 13:01Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


25. 07. 2022 00:00F2022-029280Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu