Kácení 4 ks stromů na pozemku p.p.č. 330/3 v k.ú. Stradouň

Základní informace


Název zadávacího postupu

Kácení 4 ks stromů na pozemku p.p.č. 330/3 v k.ú. Stradouň

Systémové číslo NEN

N006/22/V00005834

Aktuální stav ZP

Ukončení plnění

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P22V00005834

Režim VZ

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího postupu

Otevřená výzva

Specifikace zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Druh

Veřejná zakázka na služby

Datum uveřejnění ZP na profil

21. 03. 2022 08:33

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

04. 04. 2022 09:00

Kontaktní osoba zadavatele


Jméno

Vladimíra

Příjmení

Máchová

E-mail

Vladimira.Machova@uzsvm.cz

Telefon 1

+420 495853205

Předmět


Popis předmětu

Předmětem veřejné zakázky je kácení 4 ks vzrostlých stromů (jasanů) v havarijním stavu včetně úklidu. Stromy se nacházející v těsné blízkosti elektrického vedení a silnice I/17 z Vysokého Mýta směrem na Chrudim na pozemku p. p. č. 330/3 v katastrálním území Stradouň. Bližší specifikace a rozsah předmětu veřejné zakázky jsou uvedeny v Příloze č. 1 ZD – Návrh – Smlouva o dílo. Vybraný účastník bude při plnění postupovat v souladu s Odborným stanoviskem ze dne 17. 1. 2022, č. j. 00149/VC/2022, vydaného ze strany Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky (Příloha č. 4 ZD) a v souladu s Rozhodnutím Obecního úřadu Stradouň ze dne 31. 1. 2022 (Příloha č. 3 ZD).

Kód z číselníku NIPEZ

77211400-6

Název z číselníku NIPEZ

Kácení stromů

Hlavní místo plnění

Pardubický kraj

Kód z číselníku CPV

77211400-6

Název z číselníku CPV

Kácení stromů

Název předmětu

Kácení stromů

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailKácení stromů77211400-6Kácení stromů

Místo plnění


CZ053Pardubický kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail12. 12. 2022 12:07Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail21. 06. 2022 08:59Uveřejnění písemné zprávy
Detail12. 05. 2022 09:10Uveřejnění účastníků
Detail12. 05. 2022 09:10Uveřejnění výsledku
Detail25. 04. 2022 09:49Uveřejnění oznámení o výběru dodavatele
Detail21. 03. 2022 08:33Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.