Vlhké hojení ran vč. bezplatné výpůjčky, část 1 - Dodávka spotřebního materiálu a bezplatná výpůjčka přístroje pro podtlakovou terapii

Základní informace


Název zadávacího postupu

Vlhké hojení ran vč. bezplatné výpůjčky, část 1 - Dodávka spotřebního materiálu a bezplatná výpůjčka přístroje pro podtlakovou terapii

Systémové číslo NEN

N006/22/V00006378

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ne

Evidenční číslo zakázky ve VVZ

Z2022-015630

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P22V00006378

Režim VZ

Nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Otevřené řízení

Specifikace zadávacího řízení

Otevřené řízení

Druh

Veřejná zakázka na dodávky

Datum uveřejnění ZP na profil

29. 04. 2022 10:47

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

30. 05. 2022 10:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Mgr.

Jméno

Radek

Příjmení

Skůra

E-mail

verejnezakazky@uvn.cz

Telefon 1

+420 973208323

Předmět


Popis předmětu

Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky spotřebního zdravotnického materiálu pro podtlakovou terapii ran a bezplatná výpůjčka podtlakových léčebných jednotek pro potřeby Ústřední vojenské nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha, a to včetně kompletní instalace dodávaného zařízení, jakož i jeho uvedení do provozu.

Kód z číselníku NIPEZ

33141600-6

Název z číselníku NIPEZ

Sběrné vaky, drenáže a soupravy

Hlavní místo plnění

Hlavní město Praha

Kód z číselníku CPV

33141600-6

Název z číselníku CPV

Sběrné vaky, drenáže a soupravy

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailSběrné vaky, drenáže a soupravy33141600-6Sběrné vaky, drenáže a soupravy

Místo plnění


CZ010Hlavní město Praha

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail17. 03. 2023 15:01Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění
Detail17. 03. 2023 14:51Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění
Detail31. 08. 2022 10:45Uveřejnění písemné zprávy
Detail25. 08. 2022 11:27Uveřejnění účastníků
Detail25. 08. 2022 11:27Uveřejnění výsledku
Detail25. 05. 2022 12:27Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail18. 05. 2022 09:36Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail29. 04. 2022 10:47Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


25. 04. 2022 12:2428. 04. 2022 02:08F2022-015630Oznámení o zahájení zadávacího řízení