Náves Kozlovice

Základní informace


Název zadávacího postupu

Náves Kozlovice

Systémové číslo NEN

N006/22/V00006653

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ne

Evidenční číslo zakázky ve VVZ

Z2022-010832

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P22V00006653

Režim VZ dle volby zadavatele

Podlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Užší řízení

Specifikace zadávacího řízení

Užší řízení

Druh

Veřejná zakázka na stavební práce

Datum uveřejnění ZP na profil

23. 03. 2022 13:54

Specifikace podání


Lhůta pro podání žádostí o účast

25. 04. 2022 10:00

Lhůta pro podání nabídek

06. 06. 2022 10:00

Kontaktní osoba zadavatele


Jméno

Darina

Příjmení

Walicová

Titul za jménem

Walicová

E-mail

darina.walicova@vyberovka.eu

Telefon 1

+420 702099021

Předmět


Popis předmětu

Projekt se zabývá řešením prostoru centrální části obce Kozlovice. Prostor je přístupný z komunikace III. třídy č. 4848 pro motorovou dopravu. Pro pěší jsou zde další přístupy, a to ze dvou stávajících lávek, podchodem kolem obecního úřadu a pěší chodníček vedoucí kolem řeky Ondřejnice z jihu. Protože se jedná o centrální část obce u obecního úřadu, obchodů a služeb, je území řešeno jako náměstí, se sdruženým prostorem pro chodce a automobily, s materiálovým vymezením jednotlivých ploch. Pro ucelenost je počítáno s vybudováním nového schodiště a rampy u obchodního domu COOP a řeznictví. Stávající slepá komunikace je navržena jako obytná zóna, která je ukončena obratištěm. Na počátku komunikace je stavební retardér, parkovací místa jsou vyznačená barvou dláždění, stejně jako vjezdy k objektům. Centrální prostor je vydlážděn plochou dlažbou, celý prostor zútulňuje nová zeleň. V rámci projektu jsou řešeny navazující chodníky podél komunikace III. třídy.

Kód z číselníku NIPEZ

45000000-7

Název z číselníku NIPEZ

Stavební práce

Hlavní místo plnění

Moravskoslezský kraj

Kód z číselníku CPV

45000000-7

Název z číselníku CPV

Stavební práce

Název předmětu

Stavební práce

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailStavební práce45000000-7Stavební práce

Místo plnění


CZ080Moravskoslezský kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail25. 09. 2023 09:48Uveřejnění dodatku smlouvy
Detail25. 09. 2023 09:28Došlo k uveřejnění dokumentu Příloha č.1 - změnový list č. ZL01 EPZML.pdf.25. 09. 2023 09:42Darina Walicová
Detail25. 09. 2023 09:26Došlo k uveřejnění dokumentu Dodatek č. 1 SoD_Kozlovice-Náves EPZML.pdf.25. 09. 2023 09:41Darina Walicová
Detail25. 09. 2023 09:21Uveřejnění dodatku smlouvy
Detail22. 09. 2023 12:28Uveřejnění účastníků
Detail22. 09. 2023 12:27Uveřejnění výsledku
Detail22. 09. 2023 11:47Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail20. 09. 2023 14:29Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění
Detail28. 07. 2023 13:41Uveřejnění dodatku smlouvy
Detail28. 07. 2023 13:15Uveřejnění účastníků

Evidence uveřejnění ve VVZ


22. 03. 2022 00:0023. 03. 2022 00:00Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu