Náves Kozlovice

Základní informace


Název zadávacího postupu

Náves Kozlovice

Systémové číslo NEN

N006/22/V00006653

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ne

Evidenční číslo zakázky ve VVZ

Z2022-010832

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P22V00006653

Režim VZ

Podlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Užší řízení

Specifikace zadávacího řízení

Užší řízení

Druh

Veřejná zakázka na stavební práce

Datum uveřejnění ZP na profil

23. 03. 2022 13:54

Specifikace podání


Lhůta pro podání žádostí o účast

25. 04. 2022 10:00

Kontaktní osoba zadavatele


Jméno

Darina

Příjmení

Walicová

Titul za jménem

Walicová

E-mail

darina.walicova@vyberovka.eu

Telefon 1

+420 702099021

Předmět


Popis předmětu

Projekt se zabývá řešením prostoru centrální části obce Kozlovice. Prostor je přístupný z komunikace III. třídy č. 4848 pro motorovou dopravu. Pro pěší jsou zde další přístupy, a to ze dvou stávajících lávek, podchodem kolem obecního úřadu a pěší chodníček vedoucí kolem řeky Ondřejnice z jihu. Protože se jedná o centrální část obce u obecního úřadu, obchodů a služeb, je území řešeno jako náměstí, se sdruženým prostorem pro chodce a automobily, s materiálovým vymezením jednotlivých ploch. Pro ucelenost je počítáno s vybudováním nového schodiště a rampy u obchodního domu COOP a řeznictví. Stávající slepá komunikace je navržena jako obytná zóna, která je ukončena obratištěm. Na počátku komunikace je stavební retardér, parkovací místa jsou vyznačená barvou dláždění, stejně jako vjezdy k objektům. Centrální prostor je vydlážděn plochou dlažbou, celý prostor zútulňuje nová zeleň. V rámci projektu jsou řešeny navazující chodníky podél komunikace III. třídy.

Kód z číselníku NIPEZ

45000000-7

Název z číselníku NIPEZ

Stavební práce

Hlavní místo plnění

Moravskoslezský kraj

Kód z číselníku CPV

45000000-7

Název z číselníku CPV

Stavební práce

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailStavební práce45000000-7Stavební práce

Místo plnění


CZ080Moravskoslezský kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail26. 05. 2023 13:48Uveřejnění dodatku smlouvy
Detail25. 04. 2023 10:23Došlo k uveřejnění dokumentu 1 SoD-Náves Kozlovice.zip.
Detail05. 01. 2023 08:48Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění
Detail20. 07. 2022 10:07Došlo k uveřejnění dokumentu PÍS.ZPRÁVA ZAD_PROFIL_Kozlovice_sig.pdf.
Detail24. 06. 2022 11:10Došlo k uveřejnění dokumentu Zprava_Hodnocení nabídek_Uveřejnění.pdf.
Detail23. 06. 2022 09:53Došlo k uveřejnění dokumentu Oznámení zadavatele o výběru dodavatele_Podepsané.pdf.
Detail23. 03. 2022 13:54Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


22. 03. 2022 00:0023. 03. 2022 00:00Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu