ÚP ÚL - Ošetřování zeleně a údržba pozemků – OOP Chomutov 2022-2026

Základní informace


Název zadávacího postupu

ÚP ÚL - Ošetřování zeleně a údržba pozemků – OOP Chomutov 2022-2026

Systémové číslo NEN

N006/22/V00007557

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P22V00007557

Režim VZ

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího postupu

Otevřená výzva

Specifikace zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Druh

Veřejná zakázka na služby

Předpokládaná hodnota (bez DPH)

250 000,00

Měna

koruna česká

Datum uveřejnění ZP na profil

06. 04. 2022 13:23

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

28. 04. 2022 10:00

Kontaktní osoba zadavatele


Jméno

Zlata

Příjmení

Medáčková

E-mail

Zlata.Medackova@uzsvm.cz

Telefon 1

+420 416921412

Předmět


Popis předmětu

Předmětem plnění VZ je ošetřování a údržba zeleně na pozemcích ve vlastnictví České republiky, s nimiž je příslušný hospodařit zadavatel. Dodavatel se zaváže provádět: • sekání travního porostu s výškou do 20 cm do sklonu 1:5 včetně odklizení a likvidace vzniklého odpadu; • sekání travního porostu s výškou do 20 cm ve svahu od sklonu 1:5 včetně odklizení a likvidace vzniklého odpadu; • sekání travního porostu s výškou nad 20 cm do sklonu 1:5 včetně odklizení a likvidace vzniklého odpadu; • sekání travního porostu s výškou nad 20 cm ve svahu od sklonu 1:5 včetně odklizení a likvidace vzniklého odpadu; • odstranění plevelů, pokosení ruderálního porostu včetně odklizení a likvidace vzniklého odpadu; • jednorázové shrabání listí z trávníku včetně odklizení a likvidace vzniklého odpadu; • řez keřů, živých plotů nebo stěn včetně odklizení a likvidace vzniklého odpadu; • vyžínání keřových skupin, kácení náletových dřevin včetně odklizení a likvidace vzniklého odpadu; • postřik herbicidy a ostatní zahradnické práce. Pro dílčí plnění smlouvy budou vystavovány jednotlivé objednávky, které budou obsahovat zejména: • specifikaci požadovaných prací; • vymezení identifikačních údajů pozemků; • lhůtu pro provedení objednaných prací a předání pozemků v místě plnění bez vad a nedodělků.; • nejvýše přípustnou cenu dílčí zakázky odvozenou z jednotkových cen. viz přílohy

Kód z číselníku NIPEZ

77310000-6

Název z číselníku NIPEZ

Služby vysazování a údržby zelených ploch

Hlavní místo plnění

Česká republika

Kód z číselníku CPV

77310000-6

Název z číselníku CPV

Služby vysazování a údržby zelených ploch

Textové pole pro popis místa plnění

Místem plnění veřejné zakázky jsou pozemky situované v katastrálních územích v okresech Most a Chomutov. Aktuální seznam pozemků včetně jejich podrobné specifikace, na nichž bude provedena údržba zeleně včetně požadovaného počtu sečí, je uveden v příloze.

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailSlužby vysazování a údržby zelených ploch77310000-6Služby vysazování a údržby zelených ploch
DetailProřezávání stromů a zastřihování živých plotů77340000-5Prořezávání stromů a zastřihování živých plotů

Místo plnění


CZČeská republika

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail19. 05. 2022 04:44Uveřejnění účastníků
Detail19. 05. 2022 04:42Uveřejnění výsledku
Detail02. 05. 2022 13:19Uveřejnění oznámení o výběru dodavatele
Detail06. 04. 2022 13:23Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.