Rozšíření zálohovacích kapacit pro PO MSK

Základní informace


Název zadávacího postupu

Rozšíření zálohovacích kapacit pro PO MSK

Systémové číslo NEN

N006/22/V00008196

Aktuální stav ZP

Ukončení plnění

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P22V00008196

Režim VZ

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího postupu

Zadávání VZ v DNS

Specifikace zadávacího řízení

Nákup v dynamickém nákupním systému

Druh

Veřejná zakázka na dodávky

Předpokládaná hodnota (bez DPH)

1 927 010,19

Měna

koruna česká

Datum uveřejnění ZP na profil

25. 01. 2023 15:14

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Ing.

Jméno

Marta

Příjmení

Kowalská

E-mail

marta.kowalska@msk.cz

Telefon 1

+420 595622299

Předmět


Popis předmětu

Předmětem veřejné zakázky je dodávka rozšiřující diskové kapacity stávajícího zálohovacího zařízení zhotovitele EMC DELL Datadomain 6300 (model number DD6300, SN: CKM00181600251), spočívající v dodání rozšiřující diskové police včetně disků o využitelné (čisté) kapacitě 45TB (bez započtení deduplikace a komprese) a dalších nezbytných hardware a software komponent a licencí, jejich instalaci a zprovoznění v rámci stávající infrastruktury TCK objednatele.

Kód z číselníku NIPEZ

30233141-1

Název z číselníku NIPEZ

Vícenásobné diskové pole nezávislých disků (RAID)

Hlavní místo plnění

Moravskoslezský kraj

Kód z číselníku CPV

30233141-1

Název z číselníku CPV

Vícenásobné diskové pole nezávislých disků (RAID)

Název předmětu

Vícenásobné diskové pole nezávislých disků (RAID)

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailServery48820000-2Servery
DetailZařízení související s počítači30230000-0Zařízení související s počítači
DetailVícenásobné diskové pole nezávislých disků (RAID)30233141-1Vícenásobné diskové pole nezávislých disků (RAID)
DetailSlužby pro počítačové sítě72700000-7Počítačové sítě
DetailTelekomunikační přístroje na přenos dat32500000-8Telekomunikační přístroje na přenos dat

Místo plnění


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ano

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Jednoznačný identifikátor související ZP na profilu zadavatele

P20V00010568

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail25. 01. 2023 15:15Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail25. 01. 2023 15:14Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění

Evidence uveřejnění ve VVZ


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.