SÚKL VZ14/2022 - Vývoj a úprava externích a interních softwarových řešení SÚKL

Základní informace


Název zadávacího postupu

SÚKL VZ14/2022 - Vývoj a úprava externích a interních softwarových řešení SÚKL

Systémové číslo NEN

N006/22/V00008612

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ne

Evidenční číslo zakázky ve VVZ

Z2022-013094

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P22V00008612

Režim VZ

Nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Otevřené řízení

Specifikace zadávacího řízení

Otevřené řízení

Druh

Veřejná zakázka na služby

Předpokládaná hodnota (bez DPH)

34 300 000,00

Měna

koruna česká

Datum uveřejnění ZP na profil

12. 04. 2022 15:37

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

23. 05. 2022 12:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Mgr.

Jméno

Michal

Příjmení

Najbrt

E-mail

michal.najbrt@sukl.cz

Telefon 1

+420 272185202

Předmět


Popis předmětu

Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb specifikovaných v zadávací dokumentaci prostřednictvím realizačního týmu dodavatele. Vybraný dodavatel poskytne zadavateli realizační tým, který bude zadavateli poskytovat po celou dobu trvání smlouvy analytické, programátorské a další související služby jejichž cílem bude vývoj, rozvoj a úpravy programového vybavení SÚKL.

Kód z číselníku NIPEZ

72230000-6

Název z číselníku NIPEZ

Vývoj programového vybavení na zakázku

Hlavní místo plnění

Hlavní město Praha

Kód z číselníku CPV

72230000-6

Název z číselníku CPV

Vývoj programového vybavení na zakázku

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailVývoj programového vybavení na zakázku72230000-6Vývoj programového vybavení na zakázku

Místo plnění


CZ010Hlavní město Praha

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail01. 03. 2023 09:14Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění
Detail14. 09. 2022 07:57Uveřejnění písemné zprávy
Detail06. 09. 2022 12:23Uveřejnění účastníků
Detail06. 09. 2022 12:23Uveřejnění výsledku
Detail19. 05. 2022 10:59Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail16. 05. 2022 11:12Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail04. 05. 2022 10:49Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail12. 04. 2022 15:37Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


08. 09. 2022 00:0012. 09. 2022 00:00F2022-013094Oznámení o výsledku zadávacího řízení
07. 04. 2022 00:0011. 04. 2022 00:00Oznámení o zahájení zadávacího řízení