Technologická dodávka pro úpravnu pitné vody Stjepan Polje

Základní informace


Název zadávacího postupu

Technologická dodávka pro úpravnu pitné vody Stjepan Polje

Systémové číslo NEN

N006/22/V00008786

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ne

Evidenční číslo zakázky ve VVZ

Z2022-015183

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P22V00008786

Režim VZ

Nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Otevřené řízení

Specifikace zadávacího řízení

Otevřené řízení

Druh

Veřejná zakázka na dodávky

Předpokládaná hodnota (bez DPH)

18 600 000,00

Měna

koruna česká

Datum uveřejnění ZP na profil

25. 04. 2022 17:26

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

23. 05. 2022 12:30

Kontaktní osoba zadavatele


Jméno

Hynek

Příjmení

Ciboch

E-mail

ciboch@czechaid.cz

Telefon 1

+420 251108115

Předmět


Popis předmětu

Předmětem plnění veřejné zakázky je technologické vystrojení pro úpravnu pitné vody v obci Stjepan Polje (obec je součástí města Gračanica). Konkrétně se jedná o dodání a instalaci technologií a materiálu pro úpravnu pitné vody u vrtu (surová voda je z vrtu) s kapacitou 10 l/s s možností budoucího výhledového rozšíření kapacity až na 20 l/s - jedná se především o dodávky armatur, čerpadel, dmychadel, zařízení na filtraci atd. Předmět plnění dále zahrnuje zpracování realizační a dílenské dokumentace, zpracování průběžné fotodokumentace při realizaci stavby, průběžné odzkoušení dodaných a nainstalovaných zařízení včetně individuálního a komplexního vyzkoušení. Dále je předmětem plnění také vypracování a předání provozních předpisů dle místních předpisů a projektové dokumentace skutečného provedení stavby pro úpravnu pitné vody, zaškolení místního personálu v obsluze úpravny, účast dodavatele na zkušebním provoze, zajištění publicity projektu a dalších souvisejících nákladů dodávky jako zařízení staveniště, koordinační a kompletační činnost, provozní vlivy apod. Předmět plnění této veřejné zakázky vychází z technických podkladů, které byly vyhotoveny v rámci její přípravy, zejména z projektové dokumentace s názvem „Glavni projekat postrojenja za prečišćavanje pitkih voda Stjepan Polje, grad Gračanica“ (dále projektová dokumentace) vypracované projekční společností ZAVOD ZA VODOPRIVREDU d.d. Sarajevo pro investora z Gračanice v rámci podpory z EU IPA II a grantu EIB. Specifikace technologického vystrojení je upřesněna v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 2 zadávací dokumentace. Všechny relevantní technické podklady jsou obsaženy v příloze č. 1 ZD - Projektovém dokumentu (a jeho přílohách, zejména projektové dokumentaci) a v příloze č. 2 ZD - Položkovém rozpočtu. Dále je předmět zakázky definován smlouvou a ostatními přílohami zadávací dokumentace.

Kód z číselníku NIPEZ

44163000-0

Název z číselníku NIPEZ

Trouby, trubky a potrubní tvarovky

Hlavní místo plnění

Extra-Regio

Kód z číselníku CPV

44163000-0

Název z číselníku CPV

Trouby, trubky a potrubní tvarovky

Textové pole pro popis místa plnění

Hlavním místem plnění veřejné zakázky je obec Stjepan Polje, město Gračanica, Bosna a Hercegovina.

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailSlužby v oblasti vztahů s veřejností79416000-3Práce s veřejností
DetailPotrubní spoje44163240-4Potrubní spoje
DetailVodní čerpadla42122130-0Vodní čerpadla
DetailVzdělávání a školení80000000-4Vzdělávání a školení
DetailVýstavba úpraven vody45252120-5Výstavba úpraven vody
DetailElektrické rozvodné a řídící zařízení31200000-8Elektrické rozvodné a řídící zařízení
DetailTrouby, trubky a potrubní tvarovky44163000-0Trouby, trubky a potrubní tvarovky
DetailRozvodné potrubí a příslušenství44163160-9Rozvodné potrubí a příslušenství
DetailPotrubní tvarovky44163200-2Potrubní tvarovky
DetailPrůmyslové stroje42000000-6Průmyslové stroje

Místo plnění


CZ ZZZExtra-Regio

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail22. 08. 2022 15:51Uveřejnění účastníků
Detail22. 08. 2022 15:51Uveřejnění výsledku
Detail17. 08. 2022 16:19Uveřejnění účastníků
Detail17. 08. 2022 16:19Uveřejnění výsledku
Detail27. 07. 2022 17:51Uveřejnění účastníků
Detail27. 07. 2022 17:51Uveřejnění výsledku
Detail27. 07. 2022 17:40Uveřejnění písemné zprávy
Detail25. 04. 2022 17:26Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


29. 07. 2022 02:00F2022-029948Oznámení o výsledku zadávacího řízení
21. 04. 2022 16:0025. 04. 2022 02:13F2022-015183Oznámení o zahájení zadávacího řízení