Technologie bezpečnostního monitoringu vnitřní sítě

Základní informace


Název zadávacího postupu

Technologie bezpečnostního monitoringu vnitřní sítě

Systémové číslo NEN

N006/22/V00011037

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ne

Evidenční číslo zakázky ve VVZ

Z2022-019715

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P22V00011037

Režim VZ

Nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Otevřené řízení

Specifikace zadávacího řízení

Otevřené řízení

Druh

Veřejná zakázka na dodávky

Předpokládaná hodnota (bez DPH)

4 200 000,00

Měna

koruna česká

Datum uveřejnění ZP na profil

24. 05. 2022 22:51

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

30. 06. 2022 08:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Mgr.

Jméno

Zdeněk

Příjmení

Letocha

E-mail

letochaz@vnol.cz

Telefon 1

+420 973407001

Předmět


Popis předmětu

Předmětem veřejné zakázky je nákup systému pro pokročilý bezpečnostní monitoring síťové infrastruktury, který zajistí monitorování síťové infrastruktury v reálném čase s pokročilou inteligencí pro analýzu chování sítě a který optimalizuje chování aplikací a chrání systémy před moderními kybernetickými bezpečnostními hrozbami obcházejícími tradiční bezpečnostní prvky. Podrobné požadavky zadavatele na předmět plnění jsou uvedeny v obchodních podmínkách (návrhu Smlouvy o dílo) a Technické specifikaci, které tvoří nedílnou součást zadávací dokumentace.

Kód z číselníku NIPEZ

32420000-3

Název z číselníku NIPEZ

Síťová zařízení

Hlavní místo plnění

Olomoucký kraj

Kód z číselníku CPV

32420000-3

Název z číselníku CPV

Síťová zařízení

Název předmětu

Síťová zařízení

Textové pole pro popis místa plnění

Sídlo zadavatele

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailImplementace programového vybavení72263000-6Implementace programového vybavení
DetailInstalace a montáž počítačů a zařízení pro zpracování dat51610000-1Instalace a montáž počítačů a zařízení pro zpracování dat
DetailSíťová zařízení32420000-3Síťová zařízení
DetailSíťové komponenty32422000-7Síťové komponenty
DetailSíťová infrastruktura32424000-1Síťová infrastruktura

Místo plnění


CZ071Olomoucký kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail02. 03. 2023 14:32Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění
Detail29. 07. 2022 02:24Uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek
Detail26. 07. 2022 11:26Uveřejnění písemné zprávy
Detail14. 07. 2022 09:52Uveřejnění účastníků
Detail14. 07. 2022 09:52Uveřejnění výsledku
Detail14. 07. 2022 09:49Uveřejnění účastníků14. 07. 2022 10:22Mgr. Zdeněk Letocha
Detail14. 07. 2022 09:49Uveřejnění výsledku14. 07. 2022 10:22Mgr. Zdeněk Letocha
Detail02. 06. 2022 13:54Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace14. 07. 2022 10:21Mgr. Zdeněk Letocha
Detail02. 06. 2022 13:45Došlo k uveřejnění dokumentu Bezpecnostni-sonda_ZD-Sv2-PPZN-Priloha-c-5_Cestne-prohlaseni-editovatelne.doc.14. 07. 2022 10:21Mgr. Zdeněk Letocha
Detail02. 06. 2022 13:45Došlo k uveřejnění dokumentu Bezpecnostni-sonda_ZD-Sv2-PPZN-Priloha-c-3_Kryci-list-editovatelne.doc.14. 07. 2022 10:21Mgr. Zdeněk Letocha

Evidence uveřejnění ve VVZ


26. 07. 2022 14:1629. 07. 2022 02:22F2022-029854Oznámení o výsledku zadávacího řízení
20. 05. 2022 09:3723. 05. 2022 02:13F2022-019715Oznámení o zahájení zadávacího řízení