Nákup mobilních telefonů pro ÚZSVM 2022

Základní informace


Název zadávacího postupu

Nákup mobilních telefonů pro ÚZSVM 2022

Systémové číslo NEN

N006/22/V00011312

Aktuální stav ZP

Neukončen

Rozdělení na části

Ano

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P22V00011312

Režim VZ

Podlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Zjednodušené podlimitní řízení

Specifikace zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Druh

Veřejná zakázka na dodávky

Datum uveřejnění ZP na profil

24. 05. 2022 08:59

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

10. 06. 2022 10:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Mgr.

Jméno

Štěpán

Příjmení

Nedoma

E-mail

Stepan.Nedoma@uzsvm.cz

Telefon 1

+420 225776553

Předmět


Popis předmětu

Předmětem veřejné zakázky je zajištění nákupu a dodání mobilních telefonů pro potřeby Zadavatele, a to jednak 450 ks dotykových mobilních telefonů s příslušenstvím v Části 1 veřejné zakázky (blíže Příloha č. 1a – Návrh smlouvy) a jednak 60 ks tlačítkových telefonů v Části 2 veřejné zakázky (blíže Příloha č. 1b – Návrh smlouvy).

Kód z číselníku NIPEZ

32250000-0

Název z číselníku NIPEZ

Mobilní telefony

Hlavní místo plnění

Hlavní město Praha

Kód z číselníku CPV

32250000-0

Název z číselníku CPV

Mobilní telefony

Položky předmětu


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.

Místo plnění


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail24. 05. 2022 08:59Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


10. 08. 2022 00:00F2022-032024Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu