Opravy a údržba motorových vozidel ÚP v hl. m. Praze

Základní informace


Název zadávacího postupu

Opravy a údržba motorových vozidel ÚP v hl. m. Praze

Systémové číslo NEN

N006/22/V00011351

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P22V00011351

Režim VZ

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího postupu

Otevřená výzva

Specifikace zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Druh

Veřejná zakázka na služby

Datum uveřejnění ZP na profil

21. 06. 2022 09:01

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

20. 07. 2022 09:00

Kontaktní osoba zadavatele


Jméno

Růžena

Příjmení

Hrachovcová Kubisková

E-mail

ruzena.hrachovcovakubiskova@uzsvm.cz

Telefon 1

+420 225776921

Předmět


Popis předmětu

Předmětem plnění zakázky je zajištění oprav a údržby motorových vozidel zadavatele, která jsou využívána zaměstnanci Územního pracoviště v hl. městě Praze. Jedná se celkem o 8 vozidel, jejichž aktuální seznam a umístění je uveden v Příloha č. 1 RD_Soupis vozidel.

Kód z číselníku NIPEZ

50100000-6

Název z číselníku NIPEZ

Opravy a údržba vozidel a příslušenství k nim a související služby

Hlavní místo plnění

Hlavní město Praha

Kód z číselníku CPV

50100000-6

Název z číselníku CPV

Opravy a údržba vozidel a příslušenství k nim a související služby

Název předmětu

Opravy a údržba vozidel a příslušenství k nim a související služby

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailOpravy a údržba vozidel a příslušenství k nim a související služby50100000-6Opravy a údržba vozidel a příslušenství k nim a související služby

Místo plnění


CZ010Hlavní město Praha

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ano

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail31. 08. 2022 09:48Uveřejnění účastníků
Detail31. 08. 2022 09:48Uveřejnění výsledku
Detail17. 08. 2022 12:31Uveřejnění oznámení o výběru dodavatele
Detail18. 07. 2022 17:19Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail27. 06. 2022 15:15Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail27. 06. 2022 15:01Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail21. 06. 2022 09:01Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.