Rekonstrukce hlavní čerpací stanice odpadních vod v Hînceşti

Základní informace


Název zadávacího postupu

Rekonstrukce hlavní čerpací stanice odpadních vod v Hînceşti

Systémové číslo NEN

N006/22/V00011997

Aktuální stav ZP

Zrušen

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P22V00011997

Režim VZ

Podlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Zjednodušené podlimitní řízení

Specifikace zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Druh

Veřejná zakázka na stavební práce

Datum zrušení ZP

13. 07. 2022 16:53

Datum uveřejnění ZP na profil

23. 05. 2022 12:20

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

09. 06. 2022 12:30

Kontaktní osoba zadavatele


Jméno

Jan

Příjmení

Vojkůvka

E-mail

vojkuvka@czechaid.cz

Telefon 1

+420 251108123

Telefon 2

+420 602515308

Předmět


Popis předmětu

V rámci plnění předmětu zakázky zhotovitel provede stavební a technologické práce pro rekonstrukci hlavní čerpací stanice (HČS) odpadních vod (OV) s maximální kapacitou 1 500 m3·den-1, tj. pro cca 12 000 ekvivaletních obyvatel (EO), spočívající v rekonstrukci technologického vystrojení (čerpadla, potrubí a armatury), v dílčích stavebních pracích (sanační práce, výměna oken, dveří a vrat, oplocení, zpevněné plochy apod.), v rekonstrukci vnitřního vodovodu a kanalizace, vzduchotechnického vystrojení a elektroinstalace (stavební elektroinstalace, strojní elektroinstalace vč. dieselagregátu). Předmětem plnění je také zpracování realizační a dílenské dokumentace, průběžné fotodokumentace při realizaci stavby, průběžné odzkoušení dodaných a nainstalovaných zařízení včetně individuálního a komplexního vyzkoušení strojního zařízení. Dále je předmětem plnění také vypracování a předání provozních předpisů dle místních předpisů, projektové dokumentace skutečného provedení stavby, školení pro provozovatele HČS, publicita projektu a související náklady jako zařízení staveniště, koordinační a kompletační činnost, provozní vlivy apod. Předmět plnění této veřejné zakázky vychází z technických podkladů, které byly vyhotoveny v rámci její přípravy, zejména z projektové dokumentace s názvem „Reconstructia staţiei de pompoare a retelelor de canalizare din mun. Hîncești“ vypracované společností „INCP Urbanproiect“, která tvoří přílohy č. 1, 2 a 3 technické specifikace zakázky. Tato projektová dokumentace prošla místní expertízou v březnu 2022. Podrobná specifikace předmětu plnění této zakázky je uvedena ve smlouvě, která je přílohou č. 4 zadávací dokumentace a jejích přílohách, zejména v technické specifikaci zakázky, která je zároveň přílohou č. 1 zadávací dokumentace a ve výkazu výměr, který je přílohou č. 2 zadávací dokumentace.

Kód z číselníku NIPEZ

45231300-8

Název z číselníku NIPEZ

Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí

Hlavní místo plnění

Extra-Regio

Kód z číselníku CPV

45231300-8

Název z číselníku CPV

Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí

Textové pole pro popis místa plnění

Místem plnění veřejné zakázky je především město Hîncești v Moldavsku.

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailStavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí45231300-8Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí
DetailZařízení čistíren odpadních vod45252200-0Zařízení čistíren odpadních vod
DetailInstalace a montáž potrubních systémů45231112-3Instalace a montáž potrubních systémů
DetailStavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí45231300-8Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí

Místo plnění


CZ ZZZExtra-Regio

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail21. 07. 2022 21:24Uveřejnění účastníků
Detail21. 07. 2022 21:19Uveřejnění písemné zprávy
Detail15. 07. 2022 15:07Uveřejnění o zrušení
Detail15. 07. 2022 14:52Uveřejnění o zrušení
Detail23. 05. 2022 12:20Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


18. 07. 2022 02:00F2022-027827Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu