Poskytování služeb (Aplikace pro přenos a zpracování dat z evidencí škol a správu rejstříku škol, školských zařízení a školských právnických osob – programátorské a servisní práce při úpravách stávajícího systému)

Základní informace


Název zadávacího postupu

Poskytování služeb (Aplikace pro přenos a zpracování dat z evidencí škol a správu rejstříku škol, školských zařízení a školských právnických osob – programátorské a servisní práce při úpravách stávajícího systému)

Systémové číslo NEN

N006/22/V00012572

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P22V00012572

Režim VZ

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího postupu

Přímé zadání

Specifikace zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Druh

Veřejná zakázka na služby

Datum uveřejnění ZP na profil

17. 06. 2022 08:25

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Mgr.

Jméno

Lukáš

Příjmení

Kaluža

E-mail

lukas.kaluza@msmt.cz

Telefon 1

+420 234811320

Předmět


Popis předmětu

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou programátorské a servisní práce spočívající v úpravách stávajícího systému pro přenos a zpracování dat z evidencí škol a rejstříku škol, školských zařízení a školských právnických osob, včetně změn dle platné legislativy, v souladu s konkrétními zadáními Objednatele a technická podpora a servisní zabezpečení pro obě aplikace. Blíže je předmět veřejné zakázky určen v návrhu smlouvy.

Kód z číselníku NIPEZ

48600000-4

Název z číselníku NIPEZ

Balík databázových a operačních programů

Hlavní místo plnění

Hlavní město Praha

Kód z číselníku CPV

48600000-4

Název z číselníku CPV

Balík databázových a operačních programů

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailBalík databázových a operačních programů48600000-4Balík databázových a operačních programů

Místo plnění


CZ010Hlavní město Praha

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail17. 03. 2023 14:07Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění
Detail04. 07. 2022 14:15Uveřejnění účastníků
Detail04. 07. 2022 14:15Uveřejnění výsledku
Detail17. 06. 2022 08:25Uveřejnění účastníků
Detail17. 06. 2022 08:25Uveřejnění výsledku

Evidence uveřejnění ve VVZ


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.