Pořízení licencí, podpora a rozvoj elektronického systému spisové služby Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

Základní informace


Název zadávacího postupu

Pořízení licencí, podpora a rozvoj elektronického systému spisové služby Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

Systémové číslo NEN

N006/22/V00012632

Aktuální stav ZP

Zrušen

Rozdělení na části

Ne

Evidenční číslo zakázky ve VVZ

Z2022-019817

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P22V00012632

Režim VZ

Nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Otevřené řízení

Specifikace zadávacího řízení

Otevřené řízení

Druh

Veřejná zakázka na služby

Datum zrušení ZP

15. 07. 2022 13:43

Datum uveřejnění ZP na profil

23. 05. 2022 16:14

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

18. 07. 2022 10:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

JUDr.

Jméno

Lubomír

Příjmení

Lanský

E-mail

Lubomir.Lansky@uzsvm.cz

Telefon 1

+420 225776542

Předmět


Popis předmětu

Předmětem veřejné zakázky je zejména dodání licencí k eSSL, provedení předimplementační analýzy, poskytnutí potřebného programového vybavení, parametrizace systému, implementace a integrace s okolními systémy, migrace dat (ze stávajícího systému i po ukončení smlouvy vzešlé z této veřejné zakázky, dodání komplexní dokumentace (např. administrátorská příručka, technická dokumentace, dokument typového spisu atd.), provedení školení a zajištění rutinního provozu, servisní podpory a rozvoje dodaného systému. Předmět veřejné zakázky zahrnuje zejména provedení díla, kterým je implementace eSSL splňující požadavky technické specifikace do prostředí Objednatele a poskytnutí licence a podlicence k eSSL a zahájení poskytování služeb provozu (dále jen „Dílo“) a všechna další plnění uvedená ve Smlouvě, jejíž vzor je uveden v příloze č. 1 této zadávací dokumentace (dále též jen „Vzorová smlouva“), požadavky uplatněné zástupci zadavatele při pracovních jednání s dodavatelem ve fázi analýzy systému, testování, ale i při připomínkování materiálů předložených dodavatelem. Technická a funkční specifikace Díla i dalších částí předmětu plnění (veřejné zakázky) je uvedena například ve Vzorové smlouvě, zejména v její příloze č. 1 (část „Provozní podpora – SLA“). Dodavatel bude eSSL provozovat v prostředí infrastruktury Zadavatele, které je blíže specifikováno ve Vzorové smlouvě, zejména v její příloze č. 1, ustanovení „Infrastruktura“.

Kód z číselníku NIPEZ

72263000-6

Název z číselníku NIPEZ

Implementace programového vybavení

Hlavní místo plnění

Hlavní město Praha

Kód z číselníku CPV

72263000-6

Název z číselníku CPV

Implementace programového vybavení

Název předmětu

Implementace programového vybavení

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailPoskytování programového vybavení72268000-1Dodávka programového vybavení
DetailImplementace programového vybavení72263000-6Implementace programového vybavení
DetailInformační technologie: poradenství, vývoj programového vybavení, internet a podpora72000000-5Informační technologie: poradenství, vývoj programového vybavení, internet a podpora

Místo plnění


CZ010Hlavní město Praha

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail01. 08. 2022 14:28Uveřejnění písemné zprávy
Detail15. 07. 2022 14:14Uveřejnění zadávacích podmínek
Detail11. 07. 2022 15:29Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail11. 07. 2022 15:05Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail08. 07. 2022 13:32Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail07. 07. 2022 16:36Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail29. 06. 2022 18:34Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail23. 06. 2022 11:02Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail23. 06. 2022 10:44Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail23. 06. 2022 10:41Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


20. 05. 2022 00:0023. 05. 2022 00:00F2022-019817Oznámení o zahájení zadávacího řízení