Převzetí, přeprava a likvidace zabavených věcí

Základní informace


Název zadávacího postupu

Převzetí, přeprava a likvidace zabavených věcí

Systémové číslo NEN

N006/22/V00012878

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P22V00012878

Režim VZ

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího postupu

Otevřená výzva

Specifikace zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Druh

Veřejná zakázka na služby

Datum uveřejnění ZP na profil

01. 06. 2022 10:33

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

16. 06. 2022 09:00

Kontaktní osoba zadavatele


Jméno

Vladimíra

Příjmení

Máchová

E-mail

Vladimira.Machova@uzsvm.cz

Telefon 1

+420 495853205

Předmět


Popis předmětu

Předmětem veřejné zakázky je převzetí (vč. naložení a veškeré manipulace v místě nakládky) zabavených věcí, včetně těch, na které se pohlíží jako na nebezpečný odpad ve smyslu právních předpisů České republiky, zhotovitelem od objednatele v místě převzetí určeném objednatelem. Součástí plnění je dále přeprava zabavených věcí z místa jejich převzetí na místo jejich likvidace, vyložení a veškerá manipulace v místě likvidace a likvidace zabavených věcí vč. naložení se vzniklým odpadem v souladu s příslušnými právními předpisy České republiky,

Kód z číselníku NIPEZ

90500000-2

Název z číselníku NIPEZ

Služby související s likvidací odpadů a odpady

Hlavní místo plnění

Česká republika

Kód z číselníku CPV

90500000-2

Název z číselníku CPV

Služby související s likvidací odpadů a odpady

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailSlužby související s likvidací odpadů a odpady90500000-2Služby související s likvidací odpadů a odpady

Místo plnění


CZČeská republika

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail24. 01. 2023 11:28Uveřejnění účastníků
Detail24. 01. 2023 11:28Uveřejnění výsledku
Detail27. 06. 2022 09:53Uveřejnění oznámení o výběru dodavatele
Detail01. 06. 2022 10:33Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.