Spotřební materiál k tromboelastografii vč. bezúplatného vypůjčení přístroje

Základní informace


Název zadávacího postupu

Spotřební materiál k tromboelastografii vč. bezúplatného vypůjčení přístroje

Systémové číslo NEN

N006/22/V00013999

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P22V00013999

Režim VZ

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího postupu

Otevřená výzva

Specifikace zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Druh

Veřejná zakázka na dodávky

Datum uveřejnění ZP na profil

30. 06. 2022 15:15

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

19. 07. 2022 10:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Mgr.

Jméno

Radek

Příjmení

Skůra

E-mail

verejnezakazky@uvn.cz

Telefon 1

+420 973208323

Předmět


Popis předmětu

Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou postupné dodávky reagencií a souvisejícího spotřebního zdravotnického materiálu potřebného k provádění požadovaných testů a bezplatná výpůjčka 1ks stolního přístroje pro tromboelastografii pro potřeby Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Ústřední vojenské nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha.

Kód z číselníku NIPEZ

33141500-5

Název z číselníku NIPEZ

Hematologický spotřební materiál

Hlavní místo plnění

Hlavní město Praha

Kód z číselníku CPV

33141500-5

Název z číselníku CPV

Hematologický spotřební materiál

Název předmětu

Hematologický spotřební materiál

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailHematologický spotřební materiál33141500-5Hematologický spotřební materiál

Místo plnění


CZ010Hlavní město Praha

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail17. 03. 2023 15:39Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění
Detail14. 09. 2022 08:22Uveřejnění účastníků
Detail14. 09. 2022 08:22Uveřejnění výsledku
Detail13. 07. 2022 16:21Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail13. 07. 2022 16:07Uveřejnění zadávacích podmínek
Detail13. 07. 2022 16:06Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail30. 06. 2022 15:15Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.