ÚP ÚL - servis a opravy zdvihacích zařízení DUPLEX 1 a DUPLEX 2 na ÚP Ústí n.L.

Základní informace


Název zadávacího postupu

ÚP ÚL - servis a opravy zdvihacích zařízení DUPLEX 1 a DUPLEX 2 na ÚP Ústí n.L.

Systémové číslo NEN

N006/22/V00014846

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P22V00014846

Režim VZ

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího postupu

Otevřená výzva

Specifikace zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Druh

Veřejná zakázka na služby

Datum uveřejnění ZP na profil

15. 06. 2022 12:27

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

08. 07. 2022 10:00

Kontaktní osoba zadavatele


Jméno

Zlata

Příjmení

Medáčková

E-mail

Zlata.Medackova@uzsvm.cz

Telefon 1

+420 416921412

Předmět


Popis předmětu

Předmětem plnění zakázky jsou pravidelné preventivní odborné prohlídky a odborné zkoušky a pravidelná údržba 2 ks zdvihacích zařízení DUPLEX 1 (typ OTIS TOV800 8/8 1,0) a DUPLEX 2 (typ OTIS TOV500 8/8 0,8). Zdvihací zařízení jsou umístěna v administrativní budově ÚZSVM, Mírové náměstí 3129/36 v Ústí nad Labem. Preventivní údržba, odborné prohlídky a odborné zkoušky budou plánovány a prováděny zhotovitelem v souladu s platnými právními předpisy a normami. Servisní činnost zahrnuje povinné činnosti a jejich provádění a je započítána v paušální ceně. Jedná se o pravidelnou preventivní údržbu, provozní prohlídky, odborné prohlídky, odborné zkoušky a posuzování provozních rizik výtahů, 24 hodinový dispečink, odstraňování běžných provozních poruch bez potřeby náhradních dílů. V rámci servisní činnosti bude zhotovitel především zajišťovat: a) Pravidelnou preventivní údržbu, která je prováděna za účelem zajištění spolehlivosti a provozní způsobilost servisovaných zdvihacích zařízení a to: • Mazání a doplnění olejů zařízení dle mazacího plánu, který je stanoven výrobcem výtahu (pokud tento plán výrobcem výtahu stanoven není, bude tento plán stanoven zhotovitelem); • čištění zařízení od provozních nečistot; • kontrolu funkčního stavu částí výtahu určených normou či návodem, jejich nastavení a seřízení dle předem určeného časového harmonogramu, který je stanoven, resp. sestaven zhotovitelem. Potřebný pomocný materiál, oleje, mazadla a čistící prostředky jsou zahrnuty v paušální ceně a jejich likvidace bude prováděna v souladu s platnými zákony. b) Školení provozních pracovníků zadavatele, kteří provádí běžné provozní prohlídky, odbornými servisními pracovníky zhotovitele (periodické školení obsluhy zdvihacích zařízení, resp. Dozorce výtahu – vyprošťování osob). c) Odborné prohlídky a zkoušky v rozsahu platné příslušné normy a ve lhůtách stanovených touto normou. Provádění odborných zkoušek k ověření funkce a způsobilosti k dalšímu provozu výtahů zahrnují i prověření elektrického zařízení výtahu d) Posuzování provozních rizik výtahů v pravidelných intervalech. Činnosti nezahrnuté do paušální platby (budou vystaveny samostatné objednávky) • Odstraňování provozních poruch, které nejsou způsobeny v důsledku běžného provozu a užívání těchto zařízení, nebo si jejich odstranění vyžaduje dodání náhradního dílu, je zajišťováno zhotovitelem nad rámec paušální ceny; • výměna oleje do výtahů; • zadavatel požaduje používání pouze originální náhradní díly a případné náplně a mazací prostředky schválené výrobcem. dále viz výzva. Datum prohlídky místa plnění dne 22.6. 2022 v 10.00 hodin na ÚP.

Kód z číselníku NIPEZ

50750000-7

Název z číselníku NIPEZ

Opravy a údržba výtahů

Hlavní místo plnění

Ústecký kraj

Kód z číselníku CPV

50750000-7

Název z číselníku CPV

Opravy a údržba výtahů

Textové pole pro popis místa plnění

Administrativní budova Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Ústí nad Labem, Mírové náměstí 3129/36, 400 01 Ústí nad Labem. Jedná se o sedmipodlažní budovu se suterénem. V objektu je umístěno 7 organizací a je zde velký pohyb

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailÚdržba výtahů50750000-7Údržba výtahů

Místo plnění


CZ042Ústecký kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail01. 08. 2022 10:48Uveřejnění účastníků
Detail01. 08. 2022 10:48Uveřejnění výsledku
Detail01. 08. 2022 10:47Uveřejnění oznámení o výběru dodavatele
Detail14. 07. 2022 11:29Uveřejnění oznámení o výběru dodavatele
Detail15. 06. 2022 12:27Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.