Nákup retransferové tiskárny II.

Základní informace


Název zadávacího postupu

Nákup retransferové tiskárny II.

Systémové číslo NEN

N006/22/V00014881

Aktuální stav ZP

Neukončen

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P22V00014881

Režim VZ

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího postupu

Otevřená výzva

Specifikace zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Druh

Veřejná zakázka na dodávky

Datum uveřejnění ZP na profil

29. 06. 2022 12:03

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

19. 07. 2022 10:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Mgr.

Jméno

Jana

Příjmení

Velická

E-mail

Jana.Velicka@uzsvm.cz

Telefon 1

+420 225776184

Předmět


Popis předmětu

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a instalace zařízení na tisk osobních průkazů zaměstnanců zadavatele., dle technické specifikace uvedené v Příloze č. 1_Smlouvy_Specifikace předmětu plnění v množství 1 ks. Instalací se rozumí příprava zařízení do provozuschopného stavu včetně nastavení softwaru pro jeho obsluhu.

Kód z číselníku NIPEZ

30172000-5

Název z číselníku NIPEZ

Stroje na tisk osobních průkazů

Hlavní místo plnění

Hlavní město Praha

Kód z číselníku CPV

30172000-5

Název z číselníku CPV

Stroje na tisk osobních průkazů

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailStroje na tisk osobních průkazů30172000-5Stroje na tisk osobních průkazů

Místo plnění


CZ010Hlavní město Praha

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail28. 07. 2022 10:07Uveřejnění oznámení o výběru dodavatele
Detail29. 06. 2022 12:03Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.