Vyklízení movitých věcí pro Územní pracoviště v hl. m. Praze

Základní informace


Název zadávacího postupu

Vyklízení movitých věcí pro Územní pracoviště v hl. m. Praze

Systémové číslo NEN

N006/22/V00015283

Aktuální stav ZP

Zrušen

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P22V00015283

Režim VZ dle volby zadavatele

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího postupu

Otevřená výzva

Specifikace zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Druh

Veřejná zakázka na služby

Datum zrušení ZP

20. 07. 2022 16:16

Datum uveřejnění ZP na profil

27. 06. 2022 14:39

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

18. 07. 2022 09:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

JUDr.

Jméno

Lubomír

Příjmení

Lanský

E-mail

Lubomir.Lansky@uzsvm.cz

Telefon 1

+420 225776542

Předmět


Popis předmětu

Uzavření Rámcové dohody na vyklízení movitých věcí v bytových či nebytových prostorách na území hlavního města Prahy s více účastníky (maximálně šesti) bez obnovení soutěže, a to na dobu určitou, a to do vyčerpání finančního limitu 1.000.000,00 Kč bez DPH, avšak nejdéle na dobu 2 let; mimo vlastní provedení vyklízecích a obdobných prací další nakládání se zbytnými věcmi, které se nashromáždí v rámci vyklízecích prací.

Kód z číselníku NIPEZ

98341130-5

Název z číselníku NIPEZ

Úklidové práce

Hlavní místo plnění

Hlavní město Praha

Kód z číselníku CPV

98341130-5

Název z číselníku CPV

Úklidové práce

Název předmětu

Úklidové práce

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailÚklidové práce98341130-5Úklidové práce

Místo plnění


CZ010Hlavní město Praha

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ano

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail21. 07. 2022 09:13Uveřejnění zadávacích podmínek
Detail27. 06. 2022 14:39Uveřejnění zadávacích podmínek