Odvoz a likvidace odpadu z budovy Rytířská 31, Praha 1

Základní informace


Název zadávacího postupu

Odvoz a likvidace odpadu z budovy Rytířská 31, Praha 1

Systémové číslo NEN

N006/22/V00015324

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P22V00015324

Režim VZ

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího postupu

Otevřená výzva

Specifikace zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Druh

Veřejná zakázka na služby

Datum uveřejnění ZP na profil

12. 07. 2022 09:06

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

27. 07. 2022 09:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

JUDr.

Jméno

Lubomír

Příjmení

Lanský

E-mail

Lubomir.Lansky@uzsvm.cz

Telefon 1

+420 225776542

Předmět


Popis předmětu

Předmětem plnění veřejné zakázky je odvoz a likvidace směsného komunálního odpadu, plastových obalů, papírových a skleněných obalů, z budovy ÚZSVM na adrese Rytířská 31, Praha 1. VZ je zaměřena na odvoz odpadu z budovy ÚZSVM v Rytířské ulici a nakládání s tímto odpadem v souladu s obecně závaznými právními předpisy ve smyslu Zákona o odpadech č. 541/2020 Sb.

Kód z číselníku NIPEZ

90512000-9

Název z číselníku NIPEZ

Odvoz odpadu

Hlavní místo plnění

Hlavní město Praha

Kód z číselníku CPV

90512000-9

Název z číselníku CPV

Odvoz odpadu

Název předmětu

Odvoz odpadu

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailOdvoz odpadu90512000-9Odvoz odpadu

Místo plnění


CZ010Hlavní město Praha

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ano

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail02. 08. 2022 12:08Uveřejnění účastníků
Detail02. 08. 2022 12:08Uveřejnění výsledku
Detail29. 07. 2022 07:18Uveřejnění oznámení o výběru dodavatele
Detail12. 07. 2022 09:06Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.