Dodávky meteorologických informací z předpovědních modelů (3. část)

Základní informace


Název zadávacího postupu

Dodávky meteorologických informací z předpovědních modelů (3. část)

Systémové číslo NEN

N006/22/V00017316

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ne

Evidenční číslo zakázky ve VVZ

Z2022-026111

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P22V00017316

Režim VZ

Nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Otevřené řízení

Specifikace zadávacího řízení

Otevřené řízení

Druh

Veřejná zakázka na služby

Datum uveřejnění ZP na profil

11. 07. 2022 07:39

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

09. 08. 2022 09:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Ing.

Jméno

Lukáš

Příjmení

Beránek

E-mail

beranekl@ans.cz

Telefon 1

+420 220373269

Předmět


Popis předmětu

Předmětem tohoto zadávacího řízení je dodávka jednotlivých meteorologických informací pro potřeby zajištění letových navigačních služeb, provozu ATM systémů ŘLP ČR, s.p. a integrovaného briefingu, na období 1.10.2022 až 31.12.2024 (do konce 3.referenční periody): Jedná se o dodávku dat meteorologických předpovědních modelů (GRIB) pro střední Evropu z nízkých hladin.

Kód z číselníku NIPEZ

72319000-4

Název z číselníku NIPEZ

Poskytování dat

Hlavní místo plnění

Středočeský kraj

Kód z číselníku CPV

72319000-4

Název z číselníku CPV

Poskytování dat

Název předmětu

Poskytování dat

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailPoskytování dat72319000-4Poskytování dat

Místo plnění


CZ020Středočeský kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail24. 02. 2023 16:17Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění
Detail12. 10. 2022 16:18Uveřejnění účastníků
Detail12. 10. 2022 16:18Uveřejnění výsledku
Detail27. 07. 2022 14:34Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail11. 07. 2022 07:39Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


07. 07. 2022 07:5311. 07. 2022 02:07F2022-026111Oznámení o zahájení zadávacího řízení