Modernizace Krajské nemocnice Liberec, a.s. – opakovaná veřejná zakázka

Základní informace


Název zadávacího postupu

Modernizace Krajské nemocnice Liberec, a.s. – opakovaná veřejná zakázka

Systémové číslo NEN

N006/22/V00017355

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ne

Evidenční číslo zakázky ve VVZ

Z2022-025367

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P22V00017355

Režim VZ dle volby zadavatele

Nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Otevřené řízení

Specifikace zadávacího řízení

Otevřené řízení

Druh

Veřejná zakázka na stavební práce

Datum uveřejnění ZP na profil

04. 07. 2022 16:54

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

24. 10. 2022 10:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Ing.

Jméno

Tereza

Příjmení

Čížková

E-mail

cizkova@mt-legal.com

Telefon 1

+420 222866555

Předmět


Popis předmětu

Předmětem veřejné zakázky je modernizace Krajské nemocnice v Liberci. Výstavba bude členěna do na sebe navazujících fází výstavby, které budou podrobně vymezeny v plánu organizace výstavby, jehož nedílnou součástí bude časový harmonogram výstavby. Fáze výstavby, které jsou vzájemně technicky a provozně propojeny, tvoří dohromady jeden nedělitelný funkční celek. Nutnost dělení výstavby na fáze je dána provozními a časoprostorovými vazbami mezi souběhem nové stavby a provozem stávajících objektů, který nelze, s ohledem na zajištění péče o veřejné zdraví, přerušit.

Kód z číselníku NIPEZ

45000000-7

Název z číselníku NIPEZ

Stavební práce

Hlavní místo plnění

Liberecký kraj

Kód z číselníku CPV

45000000-7

Název z číselníku CPV

Stavební práce

Název předmětu

Stavební práce

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailVýstavba nemocničních zařízení45215140-0Výstavba nemocničních zařízení
DetailOdstřel a s ním související odklízení hornin45111210-3Odstřel a s ním související odklízení hornin
DetailVýstavba klinik45215130-7Výstavba klinik
DetailSchvalovací plány, dílenské výkresy a specifikace71245000-7Schvalovací plány, dílenské výkresy a specifikace
DetailPříprava staveniště a odklizovací práce45111200-0Příprava staveniště a odklizovací práce
DetailStavební montážní práce45300000-0Stavební montážní práce
DetailTechnicko-inženýrské služby71300000-1Technicko-inženýrské služby
DetailStavební práce45000000-7Stavební práce
DetailStavební úpravy objektů sloužících pro zdravotní péči45215100-8Stavební úpravy objektů sloužících pro zdravotní péči
DetailDemoliční práce45111100-9Demoliční práce

Místo plnění


CZ051Liberecký kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail27. 03. 2023 09:46Uveřejnění písemné zprávy
Detail24. 03. 2023 17:02Uveřejnění účastníků
Detail24. 03. 2023 17:01Uveřejnění výsledku
Detail02. 09. 2022 12:53Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail23. 08. 2022 23:37Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail23. 08. 2022 23:32Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail16. 08. 2022 15:35Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail08. 08. 2022 14:47Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail13. 07. 2022 10:53Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail04. 07. 2022 17:26Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


29. 06. 2022 16:5304. 07. 2022 02:09Oznámení o zahájení zadávacího řízení