Pořízení licencí, podpora a rozvoj elektronického systému spisové služby Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových II.

Základní informace


Název zadávacího postupu

Pořízení licencí, podpora a rozvoj elektronického systému spisové služby Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových II.

Systémové číslo NEN

N006/22/V00019863

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ne

Evidenční číslo zakázky ve VVZ

Z2022-031884

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P22V00019863

Režim VZ dle volby zadavatele

Nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Otevřené řízení

Specifikace zadávacího řízení

Otevřené řízení

Druh

Veřejná zakázka na služby

Předpokládaná hodnota (bez DPH)

45 690 000,00

Měna

koruna česká

Datum uveřejnění ZP na profil

11. 08. 2022 02:14

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

23. 09. 2022 09:00

Kontaktní osoba zadavatele


Jméno

Růžena

Příjmení

Hrachovcová Kubisková

E-mail

ruzena.hrachovcovakubiskova@uzsvm.cz

Telefon 1

+420 225776921

Předmět


Popis předmětu

Předmětem veřejné zakázky je zejména dodání licencí k eSSL, provedení předimplementační analýzy, poskytnutí potřebného programového vybavení, parametrizace systému, implementace a integrace s okolními systémy, migrace dat (ze stávajícího systému i po ukončení smlouvy vzešlé z této veřejné zakázky), dodání komplexní dokumentace (např. administrátorská příručka, technická dokumentace, dokument typového spisu atd.), provedení školení a zajištění rutinního provozu, servisní podpory a rozvoje dodaného systému. Předmět veřejné zakázky zahrnuje zejména provedení díla, kterým je implementace eSSL splňující požadavky technické specifikace do prostředí Objednatele a poskytnutí licence a podlicence k eSSL a zahájení poskytování služeb provozu (dále jen „Dílo“) a všechna další plnění uvedená ve Smlouvě, jejíž vzor je uveden v příloze č. 1 této zadávací dokumentace (dále též jen „Vzorová smlouva“), požadavky uplatněné zástupci zadavatele při pracovních jednání s dodavatelem ve fázi analýzy systému, testování, ale i při připomínkování materiálů předložených dodavatelem. Technická a funkční specifikace Díla i dalších částí předmětu plnění (veřejné zakázky) je uvedena například ve Vzorové smlouvě, zejména v její příloze č. 1 (část „Provozní podpora – SLA“). Dodavatel bude eSSL provozovat v prostředí infrastruktury Zadavatele, které je blíže specifikováno ve Vzorové smlouvě, zejména v její příloze č. 1, ustanovení „Infrastruktura“.

Kód z číselníku NIPEZ

72263000-6

Název z číselníku NIPEZ

Implementace programového vybavení

Hlavní místo plnění

Česká republika

Kód z číselníku CPV

72263000-6

Název z číselníku CPV

Implementace programového vybavení

Název předmětu

Implementace programového vybavení

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailImplementace programového vybavení72263000-6Implementace programového vybavení
DetailPoskytování programového vybavení72268000-1Dodávka programového vybavení
DetailInformační technologie: poradenství, vývoj programového vybavení, internet a podpora72000000-5Informační technologie: poradenství, vývoj programového vybavení, internet a podpora

Místo plnění


CZČeská republika

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail05. 12. 2022 02:27Uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek
Detail01. 12. 2022 09:00Uveřejnění účastníků
Detail01. 12. 2022 09:00Uveřejnění výsledku
Detail01. 12. 2022 08:58Uveřejnění účastníků
Detail01. 12. 2022 08:57Uveřejnění výsledku
Detail08. 11. 2022 11:15Uveřejnění zadávacích podmínek
Detail11. 08. 2022 02:15Uveřejnění zadávacích podmínek
Detail11. 08. 2022 02:14Uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek

Evidence uveřejnění ve VVZ


01. 12. 2022 09:3305. 12. 2022 02:24F2022-049163Oznámení o výsledku zadávacího řízení
08. 08. 2022 11:4611. 08. 2022 02:09F2022-031884Oznámení o zahájení zadávacího řízení