Odstraňování havárií na nemovitém majetku s příslušností hospodařit ÚZSVM na území hl. m. Prahy

Základní informace


Název zadávacího postupu

Odstraňování havárií na nemovitém majetku s příslušností hospodařit ÚZSVM na území hl. m. Prahy

Systémové číslo NEN

N006/22/V00021101

Aktuální stav ZP

Neukončen

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P22V00021101

Režim VZ dle volby zadavatele

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího postupu

Otevřená výzva

Specifikace zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Druh

Veřejná zakázka na služby

Předpokládaná hodnota (bez DPH)

400 000,00

Měna

koruna česká

Datum uveřejnění ZP na profil

24. 08. 2022 10:23

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

08. 09. 2022 10:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Mgr.

Jméno

Daniel

Příjmení

Kulhavý

E-mail

Daniel.Kulhavy@uzsvm.cz

Telefon 1

+420 225776142

Předmět


Popis předmětu

Předmětem plnění veřejné zakázky je „Odstraňování havárií na nemovitém majetku s příslušností hospodařit ÚZSVM na území hl. m. Prahy“. Odstraňování havarijních situací znamená: - identifikace charakteru a rozsahu havarijní situace, - v případě hrozby škody na zdraví a životech osob nebo na majetku, jestliže delší časovou prodlevou a okamžitým neřešením by docházelo k nárůstu škody nebo ohrožení majetku, zdraví a životů osob, nebo je bezprostředně ohroženo životní prostředí, realizace neodkladných opatření na odvrácení těchto nebezpečí, - odstranění závad vzniklých v důsledku havarijní situace, Havarijní situací jsou zejména: - prasklé vodovodní stoupačky včetně rozvodů ve společných prostorách domů a veškeré instalace TUV a SV, - ucpané kanalizační potrubí a odpadní stoupačky, - přerušené dodávky elektrické energie v objektech, - únik plynu v objektech, - prasklé rozvody ústředního vytápění v objektech, - provádění zámečnických prací atd.

Kód z číselníku NIPEZ

50700000-2

Název z číselníku NIPEZ

Opravy a údržba vybavení budov

Hlavní místo plnění

Hlavní město Praha

Kód z číselníku CPV

50700000-2

Název z číselníku CPV

Opravy a údržba vybavení budov

Název předmětu

Opravy a údržba technických stavebních zařízení

Položky předmětu


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.

Místo plnění


CZ010Hlavní město Praha

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ano

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail03. 10. 2022 09:51Uveřejnění oznámení o výběru dodavatele
Detail24. 08. 2022 10:23Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.