Vytvoření a implementace webové komunikační platformy pro kulturní a kreativní odvětví, včetně Celostátní galerie kreativců

Základní informace


Název zadávacího postupu

Vytvoření a implementace webové komunikační platformy pro kulturní a kreativní odvětví, včetně Celostátní galerie kreativců

Systémové číslo NEN

N006/22/V00023392

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ne

Evidenční číslo zakázky ve VVZ

Z2022-039272

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P22V00023392

Režim VZ dle volby zadavatele

Nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Otevřené řízení

Specifikace zadávacího řízení

Otevřené řízení

Druh

Veřejná zakázka na služby

Předpokládaná hodnota (bez DPH)

12 330 000,00

Měna

koruna česká

Datum uveřejnění ZP na profil

06. 10. 2022 08:19

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

03. 11. 2022 09:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Ing.

Jméno

Milan

Příjmení

Beneš

E-mail

milan.benes@mkcr.cz

Telefon 1

+420 257085383

Předmět


Popis předmětu

Předmětem veřejné zakázky je vytvoření, implementace, provoz, správa a kontinuální rozvoj webové komunikační platformy pro kulturní a kreativní odvětví (dále také jako „Web“) s využitím domény www.kreativnicesko.cz. Zadavatel má zájem na realizaci Webu v režimu agilního vývoje, kdy jednotlivé části Webu a jeho funkce budou vyvíjeny postupně, za průběžného ověřování naplnění potřeb Zadavatele. Podmínky a požadavky jsou uvedeny v ZD.

Kód z číselníku NIPEZ

72422000-4

Název z číselníku NIPEZ

Vývojové služby internetových nebo intranetových serverových aplikací

Hlavní místo plnění

Hlavní město Praha

Kód z číselníku CPV

72422000-4

Název z číselníku CPV

Vývojové služby internetových nebo intranetových serverových aplikací

Název předmětu

Vývojové služby internetových nebo intranetových serverových aplikací

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailSlužby informačních technologií72222300-0Služby informačních technologií
DetailInformační systémy48810000-9Informační systémy

Místo plnění


CZ010Hlavní město Praha

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail23. 02. 2024 12:55Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění
Detail11. 04. 2023 06:37Uveřejnění účastníků
Detail11. 04. 2023 06:37Uveřejnění výsledku
Detail25. 10. 2022 07:36Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail21. 10. 2022 06:45Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail20. 10. 2022 08:27Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail06. 10. 2022 08:19Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


05. 04. 2023 07:5211. 04. 2023 01:03F2023-013361Oznámení o výsledku zadávacího řízení
03. 10. 2022 13:2706. 10. 2022 02:06F2022-039272Oznámení o zahájení zadávacího řízení