ÚP ÚL - oprava fasády objektu Komenského 680, Frýdlant

Základní informace


Název zadávacího postupu

ÚP ÚL - oprava fasády objektu Komenského 680, Frýdlant

Systémové číslo NEN

N006/22/V00023402

Aktuální stav ZP

Ukončení plnění

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P22V00023402

Režim VZ dle volby zadavatele

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího postupu

Otevřená výzva

Specifikace zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Druh

Veřejná zakázka na stavební práce

Datum uveřejnění ZP na profil

19. 09. 2022 09:06

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

06. 10. 2022 10:00

Kontaktní osoba zadavatele


Jméno

Zlata

Příjmení

Medáčková

E-mail

Zlata.Medackova@uzsvm.cz

Telefon 1

+420 416921412

Předmět


Popis předmětu

Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení opravy v rozsahu: - okopání poškozeného vnějšího zdiva do výšky 1,80 m - vyškrábání spár cihel do hloubky 1,5 – 2 cm - okopání římsy - nakládka, odvoz a likvidace odpadu - zhotovení venkovních sanačních omítek o tloušťce 2 – 3 cm - do klimatu a vlhkosti s většími výkyvy, rezistentní proti zasolování - štukování - oškrábání a vyspravení omítek ve výšce od 180 do 225 cm nad sanační vrstvou - penetrace, výmalba fasádní barvou do výšky parapetů oken určenou pro sananční venkovní omítky (odstín žlutohnědý) - 2 nátěry - oplechování malé římsy - očištění a 2x nátěr veškerých kovových prvků v pásu do 2,25 m výšky - mříže, dvířka apod. - před pracemi u 1 segmentu odřezání železného plotu (bezprostředně u zdiva) a po dokončení prací opětovné navaření - odvoz písku a hlíny pod omítkou u 2 segmentů - úklid staveniště dále viz přílohy.

Kód z číselníku NIPEZ

45210000-2

Název z číselníku NIPEZ

Stavební práce na budovách

Hlavní místo plnění

Liberecký kraj

Kód z číselníku CPV

45210000-2

Název z číselníku CPV

Stavební práce na budovách

Název předmětu

Bytová výstavba

Textové pole pro popis místa plnění

Místem plnění veřejné zakázky je objekt Komenského 680, Frýdlant.

Položky předmětu


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.

Místo plnění


CZ051Liberecký kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail08. 11. 2022 17:15Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail08. 11. 2022 17:14Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění
Detail17. 10. 2022 11:10Uveřejnění účastníků
Detail17. 10. 2022 11:10Uveřejnění výsledku
Detail17. 10. 2022 11:06Uveřejnění účastníků
Detail17. 10. 2022 11:06Uveřejnění výsledku
Detail10. 10. 2022 12:53Uveřejnění oznámení o výběru dodavatele
Detail10. 10. 2022 12:51Uveřejnění oznámení o výběru dodavatele
Detail19. 09. 2022 09:06Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.