Odbahnění a udržovací práce na vodních nádržích v obci Klínec

Základní informace


Název zadávacího postupu

Odbahnění a udržovací práce na vodních nádržích v obci Klínec

Zadavatel

Obec Klínec

Systémové číslo NEN

N006/22/V00024230

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P22V00024230

Režim VZ

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího postupu

Otevřená výzva

Specifikace zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Druh

Veřejná zakázka na stavební práce

Předpokládaná hodnota (bez DPH)

2 217 065,00

Měna

koruna česká

Datum uveřejnění ZP na profil

14. 09. 2022 17:06

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

03. 10. 2022 18:00

Kontaktní osoba zadavatele


Jméno

Markéta

Příjmení

Polívková

E-mail

marketa.polivkova@obecklinec.eu

Telefon 1

+420 257730306

Předmět


Popis předmětu

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka stavebních, montážních a řemeslných prací a dodávek spojených s provedením veřejné zakázky: „Odbahnění a udržovací práce na vodních nádržích v obci Klínec“. V rámci rekonstrukce se jedná o odbahnění dvou nádrží společně s udržovacími pracemi na pozemcích č. parc. 66, 67, 65/3, 65, 65/5, 851/1, 74/1, 75, 61/5, 27, 26, 65/2, 916/1 a 56 v k. ú. Klínec, kromě odbahnění nádrží dojde k dosypání a urovnání návodního líce hráze a břehu nádrží, náhrada stávajících výpustných zařízení a přespárování současného opěrného zdiva. Koryto vodního toku Korábky odbahnění až do úrovně původního opevnění betonovými žlabovkami. Náhrada poškozených dlaždic. Pokácení dřevin na vodním líci a koruně hráze. Podrobný popis a rozsah prací, dodávek a požadovaných standardů je řešen projektovou dokumentací a soupisem prací.

Kód z číselníku NIPEZ

45000000-7

Název z číselníku NIPEZ

Stavební práce

Hlavní místo plnění

Středočeský kraj

Kód z číselníku CPV

45000000-7

Název z číselníku CPV

Stavební práce

Název předmětu

Stavební práce

Položky předmětu


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.

Místo plnění


CZ020Středočeský kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail15. 11. 2022 15:34Uveřejnění účastníků
Detail15. 11. 2022 15:34Uveřejnění výsledku
Detail14. 09. 2022 17:07Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail14. 09. 2022 17:06Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.