OP Náchod – rekonstrukce“ - „Koordinátor BOZP na staveništi

Základní informace


Název zadávacího postupu

OP Náchod – rekonstrukce“ - „Koordinátor BOZP na staveništi

Systémové číslo NEN

N006/22/V00026676

Aktuální stav ZP

Neukončen

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P22V00026676

Režim VZ

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího postupu

Otevřená výzva

Specifikace zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Druh

Veřejná zakázka na služby

Datum uveřejnění ZP na profil

19. 10. 2022 10:10

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

10. 11. 2022 09:00

Kontaktní osoba zadavatele


Jméno

Jana

Příjmení

Faitová

Titul za jménem

DiS.

E-mail

Jana.Faitova@uzsvm.cz

Telefon 1

+420 495853312

Předmět


Popis předmětu

Předmětem plnění veřejné zakázky je vykonávání činností Koordinátora BOZP na staveništi ve fázi přípravy, realizace a zakončení stavební části investiční akce „OP Náchod – rekonstrukce“. Činnosti Koordinátora BOZP na staveništi budou prováděny v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími, tj. zejména nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi, ve znění pozdějších předpisů, při splnění nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.

Kód z číselníku NIPEZ

71317200-5

Název z číselníku NIPEZ

Služby v oblasti bezpečnosti a zdraví (BOZP)

Hlavní místo plnění

Královéhradecký kraj

Kód z číselníku CPV

71317200-5

Název z číselníku CPV

Služby v oblasti bezpečnosti a zdraví (BOZP)

Název předmětu

Služby v oblasti bezpečnosti a zdraví

Položky předmětu


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.

Místo plnění


CZ052Královéhradecký kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail19. 10. 2022 10:10Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.